About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
dc.creator : DELVAUX, Tom
VANSAET, Tim
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen Auteurs: Tom Delvaux Tim Vansaet Promotoren: dhr. R. Saro ( Webeco nv ) dhr. C. Bollen ( XIOS Hogeschool Limburg ) Er zijn vele soorten rioleringsmaterialen op de markt, elk met duidelijke voordelen in zijn toepassingsgebied. De laatste jaren is er echter meer en meer aandacht besteed aan de ecologie van rioleringen. Zo denkt men tegenwoordig na over de vraag: waarom ons regenwater afvoeren naar waterlopen en niet ter plaatse infiltreren in de ondergrond? Vandaar de opkomende interesse naar poreuze betonbuizen. Er zijn echter nog enkele onzekerheden betreffende de toepassing van dit product. Zo weet men nog weinig tot niets over de slibafzetting in de poriŽn op lange termijn wat kan leiden tot een afname van de infiltratiecapaciteit. Bovendien bestaat er het risico dat het zand van de sleuf doorheen de poriŽn van de buis kan gaan (wanneer deze gebruikt wordt als een drainagevoorziening). Dit kan uiteindelijk leiden tot wegverzakkingen. Dit zijn dus de aandachtspunten die in dit eindwerk zullen behandeld worden. Deze eventuele problemen worden onderzocht met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde proefopstellingen. Bij onderzoek naar het infiltreren van het zand van de sleuf in de poreuze betonbuis bleek dat best geopteerd wordt voor een omhulling van draineerzand, zand met een kleinere korrelgrootte zal immers infiltreren. Wat het dichtslibben van de buis betreft zijn volgende conclusies bekomen. Slibafzetting in de buis zal uiteraard plaats vinden, maar in normale omstandigheden stelt dit geen probleem omdat een gewone rioolreiniging met behulp van hoge druk volstaat om de buis te reinigen en de infiltratiecapaciteit terug te winnen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1d2a17f3011daaca2a1a0025
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact