About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
Author :
DELVAUX, Tom
VANSAET, Tim
Abstract : Abstract

Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen

Auteurs: Tom Delvaux
Tim Vansaet

Promotoren: dhr. R. Saro ( Webeco nv )
dhr. C. Bollen ( XIOS Hogeschool Limburg )

Er zijn vele soorten rioleringsmaterialen op de markt, elk met duidelijke voordelen in zijn toepassingsgebied.

De laatste jaren is er echter meer en meer aandacht besteed aan de ecologie van rioleringen. Zo denkt men tegenwoordig na over de vraag: waarom ons regenwater afvoeren naar waterlopen en niet ter plaatse infiltreren in de ondergrond?

Vandaar de opkomende interesse naar poreuze betonbuizen. Er zijn echter nog enkele onzekerheden betreffende de toepassing van dit product. Zo weet men nog weinig tot niets over de slibafzetting in de poriŽn op lange termijn wat kan leiden tot een afname van de infiltratiecapaciteit. Bovendien bestaat er het risico dat het zand van de sleuf doorheen de poriŽn van de buis kan gaan (wanneer deze gebruikt wordt als een drainagevoorziening). Dit kan uiteindelijk leiden tot wegverzakkingen.
Dit zijn dus de aandachtspunten die in dit eindwerk zullen behandeld worden. Deze eventuele problemen worden onderzocht met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde proefopstellingen.

Bij onderzoek naar het infiltreren van het zand van de sleuf in de poreuze betonbuis bleek dat best geopteerd wordt voor een omhulling van draineerzand, zand met een kleinere korrelgrootte zal immers infiltreren.
Wat het dichtslibben van de buis betreft zijn volgende conclusies bekomen. Slibafzetting in de buis zal uiteraard plaats vinden, maar in normale omstandigheden stelt dit geen probleem omdat een gewone rioolreiniging met behulp van hoge druk volstaat om de buis te reinigen en de infiltratiecapaciteit terug te winnen.
Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200400735_200400802_08.pdf 16 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : C. Bollen
External Promotor : dhr. R. Saro ( Webeco nv )
Notes :
Embargo : false
Created : 17/11/2008 15:10
Last modified : 21/10/2009 9:49
Appears in :
2008
Bouwkunde
Bouw
Views : 4332
Downloads : 130
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact