About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd

2008
DUCHATEAU, Jan
Industrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract
Titel: Water bufferen in wegfundering:
Klassieke denkwijze van tafel geveegd
Externe promotor: ing. M. Wevers
Interne promotor: ing. M. Van Moorsel
Jarenlang werd regenwater afgevoerd via een gemengd rioolstelsel. Het was in die periode
ook de meest logische oplossing. De regenbuien waren minder intens en de aangesloten
verharde oppervlakte was veel kleiner dan vandaag.
Echter door de steeds toenemende verharding van het landschap werd telkens meer
regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook overstromingen in lager
gelegen gebieden kwamen veel vaker voor. Deze gebieden krijgen immers het regenwater te
verwerken van de stroomopwaartse gebieden.
Om deze problematiek aan te pakken heeft men afstand genomen van het gemengd
rioolstelsel en beroep gedaan op andere technieken. Veelvuldig toegepast is het gescheiden
rioolstelsel, waarbij het regenwater via aparte kanalen wordt getransporteerd. Maar ook bij
een gescheiden stelsel wordt nog te veel regenwater afgevoerd naar de RWZI omwille van
overstortconstructies.
Vandaar dat men tracht om andere technieken met betrekking tot infiltratie en buffering van
het regenwater toe te passen. Bij vele van deze technieken wordt het regenwater
getransporteerd naar een andere plaats waar het gebufferd wordt en eventueel kan infiltreren
of vertraagd afgevoerd worden naar een lager gelegen plaats. Met andere woorden, het
probleem wordt eerst verplaatst en nadien aangepakt.
Een oplossing die de natuurlijke situatie het best benaderd, is het regenwater ter plaatse te
laten infiltreren. Dit gebeurt bij een waterdoorlatende verharding. Bij een dergelijk systeem
wordt het water in eerste instantie opgevangen door de open structuur van de fundering en
nadien kan het water infiltreren in de ondergrond. Indien infiltratie niet mogelijk is, kan het
water in de fundatie vertraagd afgevoerd worden.
Een waterdoorlatende verharding heeft echter ook nadelen en velen zijn gekant tegen het idee
dat water zich in de fundering bevindt. Op school wordt immers geleerd om water uit de
fundering te houden.
In deze thesis wordt een nieuw systeem kritisch besproken dat deze nadelen tracht te
ontkrachten.

Full text:
File Size Type Checksum
200400624_08.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3698 keer bekeken en 60 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

DUCHATEAU, J. (2008). Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1d2a17f3011dab0f92dc002b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact