About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
dc.creator : HOUBEN, Kristof
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract In de huidige maatschappij heeft men te maken met een groeiend aantal aan normen, waardoor het vaak moeilijk is de rode draad er in te ontdekken. De volgende eindverhandeling betreft de dimensionering van een ophaalbrug die ter vervanging komt van de oude ophaalbrug bij sluis 18 op de Zuidwillemsvaart te Bocholt. De relaties die bestaan tussen krachten, momenten en spanningen zijn vaak niet voor de hand liggend. In deze thesis heeft men uit de belastingen waarmee dergelijke brug wordt belast de spanningen bepaald die aanwezig zijn in de verschillende profielen. De brug is berekend volgens de oude Belgische norm, een vergelijking met de huidige Europese norm is dan ook aan de orde. Dit aspect wordt benaderd in deze thesis aan de hand van spanningscontroles, zoals deze zijn voorgeschreven door de Europese norm. Uit de conclusies blijkt dat men een duidelijk onderscheid moet maken tussen het gebruik van beide normen. Wanneer men deze normen naast elkaar gebruikt gaan de resultaten afwijken van elkaar, en kunnen ze in conflict treden.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1d2a17f3011dafbb337f0044
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact