About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Inrichting van het Roefsels Bosch

2008
JACOBS, Bart
Industrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract

Gedurende de stage bij Libost-Groep N.V. werd er mij voorgesteld om de verkaveling "het Roefsels Bosch" uit te werken in samenwerking met mijn promotoren ing. J. Vanderstraeten en ing. G. Talloen (extern) en ing. M. Van Moorsel (intern). Op deze manier zou ik mij een beter beeld kunnen vormen omtrent het werk van een ingenieur op het studiebureau.

Het Roefsels Bosch, gelegen te Kuringen, omvat een terrein van een tweetal hectaren. Het domein wordt ingesloten door de E313 en de spoorlijn Diest-Hasselt enerzijds en de Grote Ring rond Hasselt anderzijds. Destijds werd het kavel door de spoorwegen gebruikt als loskade maar tot voor kort was het eigendom van Belgacom. Onder Belgacom werd het terrein gebruikt als opslagplaats voor kapotte telefooncabines, koperen draden en andere attributen.

Onlangs werd er beslist de site om te vormen tot een nieuwe woonwijk. Woonprojecten Kolmont staat in voor het realiseren van 32 woningen. Deze scriptie gaat niet verder in op het ontwerp van deze woningen maar houdt er wel rekening mee dat het vooropgestelde aantal op het terrein geplaatst kan worden. Er worden echter wel oplossingen gezocht om de wijk van een rioleringsstelsel alsook een geschikte wegverharding te voorzien, zodat de woonwijk voor haar bewoners en bezoeker toegankelijk wordt.

Toch zal de aanleg van riolering en wegverharding niet zonder slag of stoot kunnen plaatsvinden. Zoals reeds vermeld, werd het terrein in het verleden zowel gebruikt als loskade en nadien als opslagplaats. Dit wijst er op dat de grond eventueel verontreinigd kan zijn door deze industriële activiteiten.
De ligging van het kavel zorgt voor bijkomende problemen. Doordat het terrein opgesloten zit tussen de E313, de spoorlijn Diest-Hasselt en de Grote Ring rond Hasselt, vindt het oppervlaktewater geen enkele uitweg waardoor het stagneert op het terrein. Het oppervlaktewater gaat de aanleg van de riolering en wegenis zeker niet bevorderen.
Tot slot is het kavel één van de laagst gelegen gebieden in de omgeving. Dit levert problemen op voor de aansluiting met de reeds bestaande leidingen in de omringende straten, die het afvalwater naar de collector afvoeren. Wat het hemelwater betreft, moet er op het terrein een vertraagde afvoer voorzien worden.

Rekening houdend met bovenstaande problemen wordt er toch getracht een zo'n economisch mogelijk maar esthetisch verantwoorde oplossing te zoeken voor de inrichting van de nieuwe woonwijk "het Roefsels Bosch".

Full text:
File Size Type Checksum
200400784_08.pdf 7 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200400784_08.BF1.pdf 890 KB Adobe PDF MD5
200400784_08.BF3.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200400784_08.BF2.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3875 keer bekeken en 363 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

JACOBS, B. (2008). Inrichting van het Roefsels Bosch. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1d2a17f3011dafc989e2004c.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact