About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton

2008
SCHEPERS, Bart
Industrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract

Het doel van deze masterproef bestaat erin een isolerende mortel/beton op basis van EPS-parels te ontwikkelen. Vertrekkende van een standaard isolatiemengsel, welke we vooraf theoretisch bepalen. Door het toepassen van een eigen samenstelling –en testmethode gaan we mortel/betonspecie testen. Vervolgens gaan we de verschillende parameters van de mortel/beton wijzigen om de invloed ervan te bestuderen. Dit verwezenlijken we ondermeer door het percentage cement en het type toeslagmateriaal te wijzigen.

Het eerste deel van deze studie bestaat uit een overzicht van de huidige EPB-regelgeving en het principe van isoleren. Daarnaast worden de lichtgewichtgranulaten Argexkorrels en EPS-parels verder toegelicht. Tenslotte is er een korte toelichting rond beton met specifieke eigenschappen alsook de structuur en eigenschappen van mortel/betonspecie.

In het praktische gedeelte gaan we de gebruikte toeslagstoffen, samenstellingwijze en testmethode toelichten. Daarna worden de meetgegevens van de verschillende ontwerpsamenstellingen opgesteld. Dit doen we door meetproeven uit te voeren op mortel/betonspecie en verharde toestand. De verkregen meetgegevens, welke verband houden met buig -en druksterkte, isolatievermogen en kostprijs worden tenslotte met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking moet dan de meest rendabele samenstelling blijken.


Full text:
File Size Type Checksum
200501085_08.pdf 8 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3334 keer bekeken en 50 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

SCHEPERS, B. (2008). Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011dbf9811cb0093.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact