About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Analyse van de effectieviteit van open infiltratievoorzieningen bij grote verhardingen van bedrijven
Author :
SMETS, Gert
Abstract : Auteur: Gert Smets

Interne Promotor: ir. Carlo Bollen
Externe Promotor: ing. Kathleen Vanderstraeten

De VMM stelt enkele jaren vast dat bij het meetpunt op de overstort van het industrieterrein van Overpelt een enorme verdunning optreedt. Dit betekent dat de overstort bij de minste neerslag begint te werken.Daar het hier over een gemengd rioleringsstelsel gaat en dat de overstort volgens de huidige wetgeving slechts 7x per jaar mag werken, betekent dit dat er op regelmatige basis afvalwater geloosd wordt op de nabijgelegen waterloop. Echter, sinds de extreme regenbui van 1995 zijn er op het industrieterrein enorme inspanningen geleverd op gebied van afkoppeling van regenwater. Het gevolg is dat er een 100tal infiltratievoorzieningen zijn gebouwd. Hierdoor lijkt het erop dat verschillende van die infiltratievoorzieningen slecht of niet functioneren.

Dit eindwerk handelt over het opstellen van practische ontwerpregels voor infiltratie- voorzieningen. Doordat in het Nolimpark destijds zeer veel voorzieningen zijn gebouwd, is het aan de hand van het gestelde probleem noodzakelijk om te bekijken hoe het met deze voorzieningen enkele jaren na voltooiing is gesteld. Na bestudering van deze voorzieningen aan de hand van een zelf opgestelde en uitgevoerde enquête met bijhorende berekeningen en toetsing aan de tot nu toe gekende theorie, zou het mogelijk moeten zijn om tot richtlijnen te komen waaraan men zich moet houden opdat een infiltratievoorziening ook echt doet waarvoor het gemaakt is.

Tijdens het nemen van de enquête bleek dat de meeste bedrijfsverantwoordelijken hier weigerachtig tegenover stonden en dat er veel diplomatie en overredingskracht nodig was om hun medewerking en vooral toelating te krijgen om ter plaatse deze voorzieningen te bekijken en de nodige minimale informatie te verkrijgen. De bedrijven opgenomen in de enquête zijn diegenen die gecontacteerd werden en bereidwillig waren om mee te werken. Al dient hierbij vermeld te worden dat enkelen enkel meewerkten dankzij Meneer Vanhertum van de technische dienst van Overpelt.

Na voltooiing van de enquête bleek dat bedrijven de bouw van infiltratievoorzieningen als een echte last beschouwen en enkel tot de aanleg ervan overgingen als de gemeente dit eiste via de bouwvergunning ofwel als zij regelmatig te kampen hadden met wateroverlast. Bij het checken van de uitgevoerde voorzieningen blijkt tevens dat in veel gevallen het bodemvlak mee in rekening wordt gebracht terwijl dit absoluut niet mag tenzij men er stellig van overtuigd is dat de bodem nooit kan dichtslibben. Ook blijkt de huidige regelgeving enkele hiaten te bevatten waardoor men deze op verschillende manieren kan interpreteren.

Door dit eindwerk ben ik bewust geworden van de noodzaak van het bufferen en infiltreren van hemelwater en hoewel er weinig bouwtechnische kennis aan te pas komt bij ontwerp en constructie (het gaat tenslotte om een put) er soms gezondigd wordt tegen sommige elementaire principes en dat eigenaars in eerste instantie ervan overtuigd moeten worden van de problematiek door middel van eenvoudige richtlijnen over het ontwerpen van voorzieningen en niet zozeer van de (soms nodeloos) ingewikkelde wetgeving.
Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200401091_08.pdf 10 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Carlo Bollen
External Promotor : Kathleen Vanderstraeten (Infrax)
Notes :
Embargo : false
Created : 01/12/2008 9:38
Last modified : 01/12/2008 9:38
Appears in :
2008
Bouwkunde
Bouw
Views : 2941
Downloads : 41
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact