About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen

2008
VANDEBRIEL, Joris
Indistrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract
Titel: Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen.
Auteur: Joris Vandebriel
Hommelvennestraat 22
3500 Hasselt
Externe promotor: Dhr. Jan Huysmans
Bedrijfsleider
Willy Naessens General Contractor nv
Kolonel Dusartplein 36 / 1e verdiep
3500 Hasselt
Interne promotor: Dr. ir. Kurt De Proft
Korte inhoud:
Dit eindwerk handelt over de oprichting van een industrieel gebouw in Grimbergen. Dit
industriegebouw bestaat uit een betonnen draagconstructie.
Het eerste hoofdstuk is een voorstelling van het project, waarbij de opbouw van het
industrieel gebouw wordt weergegeven door een voorstelling van de verschillende
constructieonderdelen. Op deze manier wordt een duidelijk beeld gegeven van de uit te
voeren werken.
Hierna worden in hoofdstuk 2 de belastingen op het industriegebouw berekend.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens één as van het gebouw, bestaande uit prefab betonnen
kolommen en IV-liggers, ingegeven in het programma "Power Frame". Door de
berekende belastingen hierop aan te brengen, kan de hoeveelheid trekwapening in de
betonnen kolommen berekend worden. Deze resultaten worden vergeleken met de
werkelijk voorziene hoeveelheid trekwapening in de kolommen. Hieruit kan besloten
worden dat de berekende hoeveelheden trekwapening een goede benadering en realistisch
zijn.
In het laatste hoofdstuk wordt een "tool" ontwikkeld, een grafiek, waaruit heel gemakkelijk
een schatting van de hoeveelheid trekwapening van een prefab betonnen kolom kan
afgeleid worden. Er wordt uitgegaan van een portiek, bestaande uit twee betonnen
kolommen en een IV-ligger. Op deze portiek grijpen de belastingen aan, uitgerekend in
hoofdstuk 2. Na berekening in het programma "Power Frame", wordt dan de
trekwapening in de betonnen kolommen bekomen. Door deze berekening een groot aantal
keren uit te voeren voor verschillende parameters van de portiek, wordt telkens een andere
hoeveelheid trekwapening bekomen. Uiteindelijk kunnen deze parameters en resultaten
voorgesteld worden in een grafiek, de zogenaamde "tool", dat een handig hulpmiddel kan
zijn voor de schatting van de trekwapening in een kolom.

Full text:
File Size Type Checksum
200400500_08.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 7179 keer bekeken en 261 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDEBRIEL, J. (2008). Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df1be478900ab.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact