About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels

2008
VANDOREN, Bram
Industrieel ingenieur brouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract


Het momenteel lopende programma voor het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen, heeft tot gevolg dat talrijke gelijkgrondse fietsoversteekplaatsen vervangen worden door fietserstunnels.
Ook een in dit eindwerk beschouwd project te Genk, kaderend in bovenvermeld programma, voorziet de uitvoering van minstens drie fietserstunnels.

Naar aanleiding van deze feiten rijst er de vraag: "Kan het ontwerp en de uitvoering van een tunnel niet sneller worden uitgevoerd?".

Concreet wordt eerst nagegaan hoe de ontwerptijd kan worden gereduceerd. Er wordt een snelle grafische ontwerpmethode bedacht waarmee, aan de hand van inputparameters (zoals het freatisch vlak, de overspanning, enz.), een "typetunnelmoot" wordt bekomen.

Om hiertoe te komen, wordt enerzijds nagegaan welke parameters precies een invloed hebben op het ontwerp van een tunnel. Derhalve dient hun impact op een bepaalde manier te worden gekwantificeerd en gecombineerd, om van nut te zijn in het grafische model. Dit proces gebeurt via de studie van een klassieke berekening van een tunnel uit voornoemd project.

Anderzijds dienen de typetunnelmoten te worden opgesteld, welke de meest economische oplossing voorstellen. Hierbij wordt onder meer een afweging gemaakt bij het staal- en betonverbruik (materiaalkost), en bij de hanteerbaarheid van het betonstaal (uitvoeringskost). Om tot een grafisch verband te komen, moeten bijgevolg de "grenzen der toepasbaarheid" van deze typetunnelmoten worden bepaald.

Uiteindelijk worden dus niet alleen de ontwerpkosten gereduceerd, maar ook de materiaal- en uitvoeringskosten. Deze laatste kosten kunnen nog meer dalen wanneer men overgaat tot het prefabriceren van de typetunnelmoten.
Een bijkomend voordeel is, dat bij wijziging van een randvoorwaarde, snel gecontroleerd kan worden of een nieuw tunnelontwerp zich al dan niet opdringt.

Tenslotte wordt, ter controle, de verkregen ontwerpmethodiek getoetst aan de overige tunnels van de case te Genk.

Full text:
File Size Type Checksum
200400081_08.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3515 keer bekeken en 116 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VANDOREN, B. (2008). A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df1d1eb9400b0.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact