About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
dc.creator : VANDOREN, Bram
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Het momenteel lopende programma voor het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen, heeft tot gevolg dat talrijke gelijkgrondse fietsoversteekplaatsen vervangen worden door fietserstunnels. Ook een in dit eindwerk beschouwd project te Genk, kaderend in bovenvermeld programma, voorziet de uitvoering van minstens drie fietserstunnels. Naar aanleiding van deze feiten rijst er de vraag: "Kan het ontwerp en de uitvoering van een tunnel niet sneller worden uitgevoerd?". Concreet wordt eerst nagegaan hoe de ontwerptijd kan worden gereduceerd. Er wordt een snelle grafische ontwerpmethode bedacht waarmee, aan de hand van inputparameters (zoals het freatisch vlak, de overspanning, enz.), een "typetunnelmoot" wordt bekomen. Om hiertoe te komen, wordt enerzijds nagegaan welke parameters precies een invloed hebben op het ontwerp van een tunnel. Derhalve dient hun impact op een bepaalde manier te worden gekwantificeerd en gecombineerd, om van nut te zijn in het grafische model. Dit proces gebeurt via de studie van een klassieke berekening van een tunnel uit voornoemd project. Anderzijds dienen de typetunnelmoten te worden opgesteld, welke de meest economische oplossing voorstellen. Hierbij wordt onder meer een afweging gemaakt bij het staal- en betonverbruik (materiaalkost), en bij de hanteerbaarheid van het betonstaal (uitvoeringskost). Om tot een grafisch verband te komen, moeten bijgevolg de "grenzen der toepasbaarheid" van deze typetunnelmoten worden bepaald. Uiteindelijk worden dus niet alleen de ontwerpkosten gereduceerd, maar ook de materiaal- en uitvoeringskosten. Deze laatste kosten kunnen nog meer dalen wanneer men overgaat tot het prefabriceren van de typetunnelmoten. Een bijkomend voordeel is, dat bij wijziging van een randvoorwaarde, snel gecontroleerd kan worden of een nieuw tunnelontwerp zich al dan niet opdringt. Tenslotte wordt, ter controle, de verkregen ontwerpmethodiek getoetst aan de overige tunnels van de case te Genk.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df1d1eb9400b0
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur brouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact