About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Studie van een representatief volume-element voor metselwerk

2008
VERBOVEN, Niels
Industrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Metselwerk is een samengesteld materiaal bestaande uit bakstenen en een mortelspecie. Na het metselen van een constructie gaan er verschillende invloeden op het metselwerk intreden, deze factoren zijn bvb. een verandering van belasting, zettingsverschijnselen. Als deze invloeden te groot worden, gaat het metselwerk scheuren en vervolgens bezwijken.
Het doel van dit eindwerk is een metselwerk te vereenvoudigen tot een representatief volume-element bestaand uit metselwerk met dezelfde eigenschappen, zodat aan de hand van dit representatief volume-element mogelijk wordt om de inwendige krachten van het metselwerk af te leiden. Hierdoor kan er nagegaan worden wanneer het metselwerk gaat beginnen scheuren en bezwijken.
Eerst wordt er in dit eindwerk een literatuurstudie over metselwerk uitgevoerd, vervolgens wordt er een analytische berekening gemaakt naar de spanningen die optreden in het metselwerk ten gevolge van verschillende belastingen. Daarna wordt er aan de hand van 4 representatieve volume-elementen nagegaan hoe het metselwerk reageert onder verschillende belastinggevallen, dit simuleren gebeurt met behulp van het rekenprogramma 'Matlab'. Aan de hand van deze resultaten kan er afgeleid worden bij welke spanningen het metselwerk gaat scheuren en daarna bezwijken, daarna worden de resultaten van de verschillende volume-elementen met elkaar vergeleken. Ook wordt er stil gestaan waar de grootste schade en vervorming ten gevolge van de belasting plaatsvindt.

Full text:
File Size Type Checksum
200400726_08.pdf 576 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3968 keer bekeken en 65 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VERBOVEN, N. (2008). Studie van een representatief volume-element voor metselwerk. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df20ab2e300b5.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact