About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
dc.creator : VERBOVEN, Niels
dc.subject :
dc.description.abstract : Metselwerk is een samengesteld materiaal bestaande uit bakstenen en een mortelspecie. Na het metselen van een constructie gaan er verschillende invloeden op het metselwerk intreden, deze factoren zijn bvb. een verandering van belasting, zettingsverschijnselen. Als deze invloeden te groot worden, gaat het metselwerk scheuren en vervolgens bezwijken. Het doel van dit eindwerk is een metselwerk te vereenvoudigen tot een representatief volume-element bestaand uit metselwerk met dezelfde eigenschappen, zodat aan de hand van dit representatief volume-element mogelijk wordt om de inwendige krachten van het metselwerk af te leiden. Hierdoor kan er nagegaan worden wanneer het metselwerk gaat beginnen scheuren en bezwijken. Eerst wordt er in dit eindwerk een literatuurstudie over metselwerk uitgevoerd, vervolgens wordt er een analytische berekening gemaakt naar de spanningen die optreden in het metselwerk ten gevolge van verschillende belastingen. Daarna wordt er aan de hand van 4 representatieve volume-elementen nagegaan hoe het metselwerk reageert onder verschillende belastinggevallen, dit simuleren gebeurt met behulp van het rekenprogramma 'Matlab'. Aan de hand van deze resultaten kan er afgeleid worden bij welke spanningen het metselwerk gaat scheuren en daarna bezwijken, daarna worden de resultaten van de verschillende volume-elementen met elkaar vergeleken. Ook wordt er stil gestaan waar de grootste schade en vervorming ten gevolge van de belasting plaatsvindt.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df20ab2e300b5
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact