About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
Author :
VERBOVEN, Niels
Abstract : Metselwerk is een samengesteld materiaal bestaande uit bakstenen en een mortelspecie. Na het metselen van een constructie gaan er verschillende invloeden op het metselwerk intreden, deze factoren zijn bvb. een verandering van belasting, zettingsverschijnselen. Als deze invloeden te groot worden, gaat het metselwerk scheuren en vervolgens bezwijken.
Het doel van dit eindwerk is een metselwerk te vereenvoudigen tot een representatief volume-element bestaand uit metselwerk met dezelfde eigenschappen, zodat aan de hand van dit representatief volume-element mogelijk wordt om de inwendige krachten van het metselwerk af te leiden. Hierdoor kan er nagegaan worden wanneer het metselwerk gaat beginnen scheuren en bezwijken.
Eerst wordt er in dit eindwerk een literatuurstudie over metselwerk uitgevoerd, vervolgens wordt er een analytische berekening gemaakt naar de spanningen die optreden in het metselwerk ten gevolge van verschillende belastingen. Daarna wordt er aan de hand van 4 representatieve volume-elementen nagegaan hoe het metselwerk reageert onder verschillende belastinggevallen, dit simuleren gebeurt met behulp van het rekenprogramma 'Matlab'. Aan de hand van deze resultaten kan er afgeleid worden bij welke spanningen het metselwerk gaat scheuren en daarna bezwijken, daarna worden de resultaten van de verschillende volume-elementen met elkaar vergeleken. Ook wordt er stil gestaan waar de grootste schade en vervorming ten gevolge van de belasting plaatsvindt.
Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200400726_08.pdf 576 KB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Koen Heyens
External Promotor : Kurt Deproft (Xios)
Notes :
Embargo : false
Created : 01/12/2008 11:14
Last modified : 01/12/2008 11:15
Appears in :
2008
Bouwkunde
Bouw
Views : 3528
Downloads : 65
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact