About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw

2008
GERETS, Jeroen
Industrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract
Tegenwoordig worden steeds meer gelamelleerd gelijmde of gelamineerde houtconstructies
toegepast als dragende constructies in de industriebouw, utiliteitsbouw en zelfs woningbouw.
Voor industriele toepassingen leidt de creatie van een paal-balk systeem tot een
gelamelleerd gelijmde ligger- en kolomstructuur, die aangevuld wordt door stalen panelen.
Een goede dimensie en samenstelling van de steunpunten, kolommen en balken is
dus nodig. Grote doorsneden en overspanningen worden met deze techniek gecreeerd voor
fabrieksgebouwen.
Aan de hand van stabiliteitsstudies worden bij gekende afmetingen van een industriele hal,
de optimale pro eldoorsneden van de constructie-elementen gevonden. Voor het bepalen
van deze functiewaarden is een computer een superieur hulpmiddel. Maar deze is niet
altijd beschikbaar, of de benodigde programmatuur of kennis is niet aanwezig. Het is
daarom nuttig om met een tabel of een gra ek snel een aantal berekeningen te doen. Naar
aanleiding van deze feiten rijst er de vraag: 'Kan het ontwerp en de uitvoering van het
industriele gebouw niet sneller worden uitgevoerd?'.
Concreet wordt eerst nagegaan hoe de ontwerptijd kan worden gereduceerd. Het hoofddoel
bestaat er nu in om een visuele voorstelling te creeren waarmee, aan de hand van een aantal
inputparameters (zoals de overspanning, hoogte van de portiek, enz.), een ontwerp van de
houten basisportiek voor de fabriekshal wordt bekomen.
ABSTRACT iv
Om hiertoe te komen, wordt enerzijds nagegaan welke parameters precies een invloed
hebben op het ontwerpproces van de houten portiek. Nu komt het erop neer de impact
van het aantal parameters te reduceren door combinatie ervan, om zo van nut te zijn
voor het opstellen van een snelle gra sche ontwerpmethode. Indien deze reductie niet kan
doorgevoerd worden, dient er overgeschakeld te worden op een andere oplossing in de vorm
van een reeks tabellen.
Anderzijds dienen houten spanten te worden opgesteld, welke de meest realistische en
optimale oplossing voorstellen. Er moeten bijgevolg 'grenzen der toepasbaarheid' worden
bepaald om zo een afweging van het aantal pro eldoorsneden te bekomen.
De opstelling van een stappenplan waarin de verschillende fasen beschreven worden die
van toepassing zijn voor het basismodel van deze waardetabellen, is hiervoor noodzakelijk.
Uiteraard kunnen niet alle resultaten afgebeeld worden, waardoor er voorspellingen dienen
gemaakt te worden voor waarden die buiten de uiterste grenzen van de observaties vallen.
Hiervoor zijn verschillende technieken ter beschikking zoals lineaire interpolatie.
Het ontwerpproces gebeurt op basis van de studie van de klassieke berekening van gelamelleerde
gelijmde liggers in uiterste en gebruiksgrenstoestand zoals beschreven in de
Eurocode 5 'Ontwerp van Houten draagsystemen - Algemene regels voor gebouwen'.

Full text:
File Size Type Checksum
200300602.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 5899 keer bekeken en 205 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GERETS, J. (2008). Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df264b22b00c2.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact