About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
dc.creator : GERETS, Jeroen
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Tegenwoordig worden steeds meer gelamelleerd gelijmde of gelamineerde houtconstructies toegepast als dragende constructies in de industriebouw, utiliteitsbouw en zelfs woningbouw. Voor industriele toepassingen leidt de creatie van een paal-balk systeem tot een gelamelleerd gelijmde ligger- en kolomstructuur, die aangevuld wordt door stalen panelen. Een goede dimensie en samenstelling van de steunpunten, kolommen en balken is dus nodig. Grote doorsneden en overspanningen worden met deze techniek gecreeerd voor fabrieksgebouwen. Aan de hand van stabiliteitsstudies worden bij gekende afmetingen van een industriele hal, de optimale pro eldoorsneden van de constructie-elementen gevonden. Voor het bepalen van deze functiewaarden is een computer een superieur hulpmiddel. Maar deze is niet altijd beschikbaar, of de benodigde programmatuur of kennis is niet aanwezig. Het is daarom nuttig om met een tabel of een gra ek snel een aantal berekeningen te doen. Naar aanleiding van deze feiten rijst er de vraag: 'Kan het ontwerp en de uitvoering van het industriele gebouw niet sneller worden uitgevoerd?'. Concreet wordt eerst nagegaan hoe de ontwerptijd kan worden gereduceerd. Het hoofddoel bestaat er nu in om een visuele voorstelling te creeren waarmee, aan de hand van een aantal inputparameters (zoals de overspanning, hoogte van de portiek, enz.), een ontwerp van de houten basisportiek voor de fabriekshal wordt bekomen. ABSTRACT iv Om hiertoe te komen, wordt enerzijds nagegaan welke parameters precies een invloed hebben op het ontwerpproces van de houten portiek. Nu komt het erop neer de impact van het aantal parameters te reduceren door combinatie ervan, om zo van nut te zijn voor het opstellen van een snelle gra sche ontwerpmethode. Indien deze reductie niet kan doorgevoerd worden, dient er overgeschakeld te worden op een andere oplossing in de vorm van een reeks tabellen. Anderzijds dienen houten spanten te worden opgesteld, welke de meest realistische en optimale oplossing voorstellen. Er moeten bijgevolg 'grenzen der toepasbaarheid' worden bepaald om zo een afweging van het aantal pro eldoorsneden te bekomen. De opstelling van een stappenplan waarin de verschillende fasen beschreven worden die van toepassing zijn voor het basismodel van deze waardetabellen, is hiervoor noodzakelijk. Uiteraard kunnen niet alle resultaten afgebeeld worden, waardoor er voorspellingen dienen gemaakt te worden voor waarden die buiten de uiterste grenzen van de observaties vallen. Hiervoor zijn verschillende technieken ter beschikking zoals lineaire interpolatie. Het ontwerpproces gebeurt op basis van de studie van de klassieke berekening van gelamelleerde gelijmde liggers in uiterste en gebruiksgrenstoestand zoals beschreven in de Eurocode 5 'Ontwerp van Houten draagsystemen - Algemene regels voor gebouwen'.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011df264b22b00c2
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact