About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
dc.creator : MOORS, Martijn
dc.subject :
dc.description.abstract : 1. Abstract Titel: Verbeteren van de energieprestatie van een woning aan de hand van de EPB norm. Gegevens van de externe promotor Lambrechts nv : Titel: Projecten HVAC Voornaam en Naam: Dirk Roukaerts Telefoon: 089/ 620330 Fax: 089/ 620 389 e-mail: dirk.roukaerts@lambrechtssan-cv.be Naam en titel van de interne promotor: Titel: Docente Xios Hogeschool Naam: Ing. Jan Van Hecke e-mail: jan.vanhecke@xios.be Auteur: Martijn Moors e-mail: martijn.moors@student.xios.be Afdeling: EM/Klima Na enkele bedrijven bezocht te hebben, had Lambrechts NV met in het bijzonder dhr. Dirk Roukaerts het meest geschikt onderwerp, namelijk het verbeteren van de energieprestatie van een woning aan de hand van de energie prestatie binnenklimaat norm, kortweg EBP norm. Dit onderwerp lag perfect in het verlengde van mijn hogere studies klimatisatie. De EPB norm stelt eisen op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. De norm heeft tot doel om het energieverbruik in woningen drastisch te verlagen. Deze norm is een noodzaak geworden door de CO2 problematiek die alom tegenwoordig is. Alsook worden er eisen gesteld aan het binnenklimaat van de woning. Bij Lambrechts NV is men recent begonnen met de verkoop van hernieuwbare en energiezuinige energiesystemen waaronder fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, woningventilatie en condensatieketels. Al deze systemen hebben een gunstig effect op het energiepeil, Het is de bedoeling dat men bij Lambrechts aan klanten kan voorleggen hoeveel invloed deze systemen gaan hebben op het energiepeil voor hun woning. Ze willen van mijn studie een extra verkoopsargument hebben voor deze relatief nieuwe systemen, dat de investering wel degelijk loont. Daarnaast is er ook onderzocht op welke manier er een isolatie waarde (K-peil) van 45 en 30 behaalt kan worden. Dit is belangrijk, want het K-peil heeft een rechtstreeks –en na onderzoek gebleken– groot effect op het E-peil. Al het onderzoek is gebeurt op een doorsnee Vlaamse alleenstaande woning waar men mij de architectenplannen van heeft gegeven.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1db3ba28011dfbe5199800d2
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Electromechanica klimatisatie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Klimatisatie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact