About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Flash pyrolyse van afval- en restproducten van de bierbrouwindustrie
dc.creator : VANREPPELEN, Kenny
dc.subject :
dc.description.abstract : Abstract Flash pyrolyse van afval- en restproducten afkomstig van de bierbrouwindustrie Kenny Vanreppelen De bierbrouwindustrie is een grote producent van organische afval- en reststromen zoals draf, gist en waterzuiveringsslib. Draf wordt momenteel aangewend als grondstof in de veevoederindustrie. De afvalproducten (gist en waterzuiveringsslib) worden gemengd en gebruikt als bodemverbeteraar, maar dalende marktprijzen maken alternatieve valorisatiemethoden mogelijk opportuun. In deze thesis wordt flash pyrolyse van deze biomassa's als alternatieve verwerkingsmethode onderzocht. Flash pyrolyse is een thermisch afbraakproces dat plaatsvindt in zuurstofdeficiėnte atmosfeer waar de biomassa zeer snel opgewarmd wordt tot een bepaalde, relatief lage en constante werktemperatuur, gesitueerd rond de 300 ą 550°C, met kraking van de molecuulketens als gevolg. Het proces resulteert in een gas, een vloeistof en een koolrest met een minerale asfractie. De valorisatiemogelijkheden van de geproduceerde pyrolyseproducten zijn divers, ze kunnen gebruikt worden als energiebron en/of als bron voor chemicaliėn. Tijdens het onderzoek worden de biomassa's voorafgaandelijk geanalyseerd met behulp van TGA, componentanalyse, elementanalyse en calorimetrie. De samenstelling en eigenschappen van de vloeibare fractie worden nagegaan met behulp van analysemethoden zoals GC-MS, HPLC en GPC. Waterbepaling gebeurt via azeotrope destillatie of Karl–Fischer titratie afhankelijk van de bio-olie en het watergehalte. Calorimetrie wordt uitgevoerd alsook de massabalansen worden opgesteld. De pyrolyse van het waterzuiveringsslib blijkt praktisch niet haalbaar door het kleine gehalte aan organisch materiaal en de zeer fijne verdeling van de minerale asfractie. De vloeibare fracties bekomen uit gist (300, 350 en 450°C) en draf (325, 350, 450 en 550°C) geven bij de verschillende pyrolysetemperaturen een tweefasige vloeistof, waarbij de apolaire viskeuze fase (~27MJ/kg) een kleinere dichtheid heeft dan de polaire waterige fase (~12MJ/kg). De vloeibare fase van gist is licht alkalisch (pH ~8), deze van draf zurig (pH ~4). De pyrolyse van draf geeft de grootste opbrengst aan watervrije bio-olie. De maximale energierecuperatie van de vloeibare fractie van draf is 56%, bij gist is dat 27%. De overige energie is in de koolrest en in het gas gesitueerd. De viskeuze fase bekomen door pyrolyse van draf bestaat voornamelijk uit carbonzuren en fenolen, de vloeibare fase uit water, carbonzuren, alcoholen, ketonen en stikstofverbindingen. Bij gist is dat voor de viskeuze fase squaleen (2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene), stikstofverbindingen en alcoholen en voor de vloeibare fase water, alcoholen, carbonzuren en stikstofverbindingen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1e1b365c011e4f966e3b0058
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Milieutechnologie/ Radiochemie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact