About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Flash pyrolyse van afval- en restproducten van de bierbrouwindustrie
Author :
VANREPPELEN, Kenny
Abstract : Abstract
Flash pyrolyse van afval- en restproducten afkomstig van de bierbrouwindustrie
Kenny Vanreppelen
De bierbrouwindustrie is een grote producent van organische afval- en reststromen
zoals draf, gist en waterzuiveringsslib. Draf wordt momenteel aangewend als
grondstof in de veevoederindustrie. De afvalproducten (gist en waterzuiveringsslib)
worden gemengd en gebruikt als bodemverbeteraar, maar dalende marktprijzen
maken alternatieve valorisatiemethoden mogelijk opportuun.
In deze thesis wordt flash pyrolyse van deze biomassa's als alternatieve
verwerkingsmethode onderzocht. Flash pyrolyse is een thermisch afbraakproces dat
plaatsvindt in zuurstofdeficiėnte atmosfeer waar de biomassa zeer snel opgewarmd
wordt tot een bepaalde, relatief lage en constante werktemperatuur, gesitueerd rond
de 300 ą 550°C, met kraking van de molecuulketens als gevolg. Het proces resulteert
in een gas, een vloeistof en een koolrest met een minerale asfractie. De
valorisatiemogelijkheden van de geproduceerde pyrolyseproducten zijn divers, ze
kunnen gebruikt worden als energiebron en/of als bron voor chemicaliėn.
Tijdens het onderzoek worden de biomassa's voorafgaandelijk geanalyseerd met
behulp van TGA, componentanalyse, elementanalyse en calorimetrie.
De samenstelling en eigenschappen van de vloeibare fractie worden nagegaan met
behulp van analysemethoden zoals GC-MS, HPLC en GPC. Waterbepaling gebeurt via
azeotrope destillatie of Karl–Fischer titratie afhankelijk van de bio-olie en het
watergehalte. Calorimetrie wordt uitgevoerd alsook de massabalansen worden
opgesteld.
De pyrolyse van het waterzuiveringsslib blijkt praktisch niet haalbaar door het kleine
gehalte aan organisch materiaal en de zeer fijne verdeling van de minerale asfractie.
De vloeibare fracties bekomen uit gist (300, 350 en 450°C) en draf (325, 350, 450 en
550°C) geven bij de verschillende pyrolysetemperaturen een tweefasige vloeistof,
waarbij de apolaire viskeuze fase (~27MJ/kg) een kleinere dichtheid heeft dan de
polaire waterige fase (~12MJ/kg). De vloeibare fase van gist is licht alkalisch (pH ~8),
deze van draf zurig (pH ~4). De pyrolyse van draf geeft de grootste opbrengst aan
watervrije bio-olie. De maximale energierecuperatie van de vloeibare fractie van draf
is 56%, bij gist is dat 27%. De overige energie is in de koolrest en in het gas
gesitueerd. De viskeuze fase bekomen door pyrolyse van draf bestaat voornamelijk uit
carbonzuren en fenolen, de vloeibare fase uit water, carbonzuren, alcoholen, ketonen
en stikstofverbindingen. Bij gist is dat voor de viskeuze fase squaleen
(2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene),
stikstofverbindingen en alcoholen en voor de vloeibare fase water, alcoholen,
carbonzuren en stikstofverbindingen.
Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200400068_08.pdf 4 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Milieutechnologie/ Radiochemie
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Sonja Schreurs
External Promotor : prof. dr. Robert Carleer (UHasselt); prof. dr. J. Yperman (UHasselt); drs M. Stals (UHasselt)
Notes :
Embargo : false
Created : 19/12/2008 15:11
Last modified : 19/12/2008 15:11
Appears in :
2008
Views : 2561
Downloads : 37
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact