About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Validatie van gammaspectrometrie voor Am - 241, Cs - 137 en Co - 60
Author :
WALSCHAERTS, Bťnťdicte
Abstract : Abstract

Gammaspectrometrie is een radiochemische analysetechniek die toelaat radionucliden, die gammastralen emitteren, te detecteren. De gammastralen worden gecollecteerd en geanalyseerd, waardoor er een gammaspectrum kan worden gevormd. Aan de hand van dit spectrum kunnen de desbetreffende radionucliden geÔdentificeerd worden en de concentraties in het staal bepaald worden.
Een systeem voor gammaspectrometrie is opgebouwd uit een detector, elektronica voor de collectie en verwerking van het signaal geproduceerd door de detector, en een computer met aangepaste software voor het weergeven van het spectrum en opslaan van de meetgegevens. Voor de detectie van gammastraling worden binnen de eenheid RCH high purity germanium detectoren gebruikt: Een gekende hoeveelheid van het radioactieve staal wordt in het gewenste recipiŽnt (telflesje of ampul) gebracht en aangelengd met 1M HNO3 tot het gekalibreerde volume (20ml of 5ml respectievelijk).
Veel radionucliden emitteren gammastralen en sommige experimenten worden getest over een langere periode. In de onderhavige scriptie wordt echter een gemotiveerde keuze van gemeten radionucliden gemaakt zodanig dat de resultaten binnen 1 halveringstijd van deze radionucliden kunnen bekomen worden. Er zal bijgevolg vooral gekeken worden naar de gammapieken van Am-241 (59,54keV), Cs-137 (661,66keV) en Co-60 (1172,50keV en 1332,24keV).

Om de kwaliteit van de analyses te garanderen is het van belang een aantal karakteristieken van de meetmethode te valideren. Zo wordt het systeem up-to-date gehouden en afwijkingen op de standaardprocedure na gegaan. Eerst wordt op het meetsysteem een nieuwe kalibratie uitgevoerd om nadien de stabiliteit van het gemeten signaal na te kunnen gaan. Ten tweede wordt de lineariteit van de detectoren nagegaan. Ten derde wordt de standaardprocedure uitgebreid door de berekening correctiefactoren voor niet-gekalibreerde volumes en door het bestuderen van de invloed van frequent gebruikte solventen verschillend van 1M HNO3. Tot slot gebeurt het valideren van de standaardprocedure door het gewenste staal te maken, te meten en te vergelijken met een referentiemeting, hetzij met 1M HNO3.

De belangrijkste verwezenlijkingen in de scriptie worden hierna samengevat. De detectorvalidatie leverde resultaten op waarmee in de toekomst rekening kan worden gehouden. Uit de experimenten met verschillende oplosmiddelen, bleken afwijkingen op te treden bij meting in organische solventen. Verschillende hypotheses om dit te verklaren werden getest. Hiertoe werden experimenten rond de attenuatiecoŽfficiŽnt van het betreffende solvent en een test op basis van waarnemingen tijdens de metingen uitgevoerd. Door het combineren van deze resultaten en de opgestelde correctiefactoren van het vloeistofniveau in het telflesje, kon er besloten worden dat bij bepaalde solventen het radioactieve staal precipiteert en uitzakt naar de bodem van het telflesje.
Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200400424_08.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Milieutechnologie/ Radiochemie
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : An Hardy
External Promotor : Lesley Adriaensen (SCK-CEN)
Notes :
Embargo : false
Created : 19/12/2008 15:20
Last modified : 19/12/2008 15:26
Appears in :
2008
Views : 3468
Downloads : 35
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact