About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
Author :
KAUWENBERGHS, Kim
Abstract : ABSTRACT
Zowel patiŽnten als medisch personeel worden bij interventionele radiologie blootgesteld aan hoge dosissen. In het kader van de stralingsbescherming moeten de opgelopen dosissen voor beiden gekend zijn. Dosismetingen kunnen echter niet steeds uitgevoerd worden. Hierdoor wordt vaak gebruik gemaakt van Monte Carlo computersimulaties.
Uitgevoerde studies in het verleden hebben aangetoond dat MCNP-X berekeningen uitgevoerd in het verstrooiingsveld significante afwijkingen vertonen ten opzichte van de meetresultaten. Deze masterproef behandelt het onderzoek naar de invloed van het gebruik van een vereenvoudigde geometrie van de X-stralenbuis in Monte Carlo berekeningen voor energiespectra- en luchtkerma berekeningen in het verstrooide stralingveld.
Hiervoor werd bij iedere uitgevoerde MCNP-X simulatie een parameter van de vereenvoudigde geometrie van de X-stralenbuis gewijzigd. Eerst werd de ideale collimator vervangen door een loden collimator. Vervolgens werd om de invloed van de muren te kunnen bepalen, de X-stralenbuis gesimuleerd in zijn werkelijke omgeving. Ook de invloed van expliciete simulatie van de filters werd berekend. Als afsluiter werd getracht de werkelijkheid beter te benaderen door een X-stralenbuis met loden collimator en met expliciete koperfilter te simuleren.
Deze berekeningen werden met behulp van spectrametingen, uitgevoerd met een germanium spectrometer, en luchtkerma metingen, uitgevoerd met een ionisatiekamer, gevalideerd.
Uit de resultaten blijkt dat de invloed van de loden collimator en de expliciete simulatie van de koperfilter voornamelijk invloed hebben op de luchtkerma resultaten voor de kleinere hoeken. Alsook dat de aanwezigheid van de muren in het kalibratiegebouw een invloed hebben op de grootste hoeken. De invloed van de muren is daarenboven groter op een afstand van 100cm ten opzichte van de focale spot dan voor een afstand van 50 cm. De resultaten blijken bovendien ook afhankelijk te zijn van de buisspanning die toegepast wordt.
Afhankelijk van de positie van het meetpunt in het verstrooide stralingveld, kunnen dus verschillende geometrieŽn voor de X-stralenbuis gehanteerd worden in MCNP-X berekeningen om betere waarheidsgetrouwe resultaten te bekomen.

Publisher : Xios
Publication date : 2008
Full text :
File Size Type Checksum
200600011_08.pdf 5 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200600011_08.B1.pdf 23 MB Adobe PDF MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
Degree level : Master
Discipline : Reactortechnologie
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : dr. An Hardy
External Promotor : dr. Lara Struelens (SCK.CEN)
Notes :
Embargo : false
Created : 09/01/2009 12:58
Last modified : 09/01/2009 13:06
Appears in :
Nucleaire Technologie
2008
Views : 2670
Downloads : 873
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact