About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Karakterisatie van fissiele en fertiele splijtlagen voor nauwkeurige neutronenmetingen
dc.creator : LUYCKX, Kwinten
dc.subject :
dc.description.abstract : Voor het bepalen van de werkzame doorsneden van kernreacties ge´nduceerd door neutronen wordt een bundel neutronen op een trefplaat geschoten. De nauwkeurigheid waarmee een werkzame doorsnede kan bepaald worden hangt sterk van de nauwkeurigheid waarmee zowel de karakteristieken van de trefplaat en als het fluentietempo van de neutronenbundel gekend zijn. Voor de bepaling van het fluentietempo zijn eveneens trefplaten vereist die nauwkeurig bepaald moeten zijn. Men kan dus besluiten dat voor een nauwkeurige meting van een werkzame doorsnede het karakteriseren van trefplaten van cruciaal belang is. De belangrijkste karakteristieken zijn de hoeveelheid van het te onderzoeken materiaal, de elementen en isotopensamenstelling, de effectieve oppervlakte, de onzuiverheden en de homogeniteit. Deze kunnen bepaald worden via niet-destructieve meetmethodes op de trefplaat zelf of aan de hand van destructieve meetmethodes uitgevoerd op trefplaten die in gelijkaardige omstandigheden werden vervaardigd. Dit werk spitst zich toe op het karakteriseren van fissiele en fertiele trefplaten via niet-destructieve meetmethodes, meer in het bijzonder alfa- en gammaspectrometrie. Alfaspectrometrie wordt voornamelijk gebruikt voor het bepalen van de totale activiteit en de homogeniteit van het materiaal. Een bijkomende gamma-spectroscopische meting kan gebruikt worden voor de bepaling van onzuiverheden en isotopensamenstellingen. In sommige gevallen kunnen de resultaten van de gammametingen ook gebruikt worden om de totale activiteit te bepalen. Het uiteindelijke doel van dit werk is het heropstarten en kalibreren van de meetapparatuur om referentiematerialen voor werkzame doorsnede te karakteriseren op het Instituut voor Referentie Materialen en Metingen (IRMM). De optimale werkingskarakteristieken van zowel de alfa- als gammaspectrometer werden opnieuw bepaald. Er werd ook een onzekerheidsanalyse uitgevoerd om betrouwbare onzekerheidsgrenzen vast te leggen. Door middel van een variantieanalyse werd de invloed van onvoorziene tijdelijke en plaatselijke omstandigheden, zoals de plaatsing van het staal in de bronhouder of de detectorspanning, nagegaan. Voor alfaspectrometrie werd er ook extra aandacht besteed aan de invloed van de dikte van het staal en de theoretische bepaling van de ruimtehoek. Op deze laatste parameter was het zelfs mogelijk de onzekerheid te verlagen van 0.8% tot 0.2%. Voor de alfaspectrometrie werd de kalibratieconstante bepaald die het verband vastlegt tussen de telsnelheid, gecorrigeerd voor de ruimtehoek, en de totale alfa-activiteit. Voor een bepaalde set van referentiematerialen, die in de jaren '80 op het IRMM werden geproduceerd, werden de alfa- en gammaspectrometer ook gekalibreerd om de hoeveelheid U en 235U te bepalen. Deze kalibratieconstanten werden gebruikt om bijkomende referentiematerialen te karakteriseren en te certifiŰren voor de totale activiteit en hoeveelheid uranium. Uiteindelijk werd een set van 235U en 233U trefplaten gekarakteriseerd die gebruikt worden voor de bepaling van het fluentietempo en metingen van de werkzame doorsneden voor de 233U(n,f) en 233U(n,) reacties.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1ebb4538011ebb54402a0002
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Industrieel ingenieur nucleaire technologie
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Nucleaire technologie
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact