About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.063 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
dc.creator : CALISKAN, Muntaza
DURAN, Coskun
dc.subject :
dc.description.abstract : Titel: Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot Bedrijf: XIOS Hogeschool Limburg / Onderzoeksgroep EMAP Auteurs: Murtaza Caliskan & Coskun Duran Promotoren: Extern: ing. Gwen Vanheusden Intern: ing. Ilona Stouten De onderzoeksgroep EMAP (Elektromechanische Automatisering van Productieprocessen) bestaat in het bevorderen van technolo¬gische innovaties op het gebied van geautomatiseerde en softwareondersteunde plaat¬bewerking. Dit afstudeerwerk is een onderzoek naar integratie van visiesystemen in productieprocessen. Tegenwoordig worden visiesystemen steeds meer toegepast in de industrie. Daardoor wil EMAP de aangekochte KUKA robot uitbreiden met een visiesysteem. Op deze manier raken de leerlingen vertrouwd met de toekomstige technologie. De toepassing bevindt zich bij de locatiebepaling van de te manipuleren producten, bijvoorbeeld van willekeurig gepositioneerde producten op een lopende band, waarbij de coördinaten dienen als input voor de robot. Het is precies voor deze toepassing dat de robot en het visiesysteem moeten kunnen communiceren met elkaar. Het voornaamste probleem is dan ook om deze communicatie tussen beide tot stand te brengen. Tijdens de eerste fase van dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de verschillende communicatiemogelijkheden tussen het visiesysteem en de robot, evenals geschikte softwarepakketten. Uit dit onderzoek is er een verantwoorde keuze gemaakt naar een geschikt systeem, namelijk: seriële communicatie. De tweede fase bestond uit het schrijven van een programmacode, met behulp van National Instruments Labview en Vision Builder, voor de locatiebepaling van de te manipuleren producten. De laatste fase is het verwezenlijken van de onderlinge communicatie door de bovengenoemde fases te integreren tot één geheel. Titel: Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot Bedrijf: XIOS Hogeschool Limburg / Onderzoeksgroep EMAP Auteurs: Murtaza Caliskan & Coskun Duran Promotoren: Extern: ing. Gwen Vanheusden Intern: ing. Ilona Stouten De onderzoeksgroep EMAP (Elektromechanische Automatisering van Productieprocessen) bestaat in het bevorderen van technolo¬gische innovaties op het gebied van geautomatiseerde en softwareondersteunde plaat¬bewerking. Dit afstudeerwerk is een onderzoek naar integratie van visiesystemen in productieprocessen. Tegenwoordig worden visiesystemen steeds meer toegepast in de industrie. Daardoor wil EMAP de aangekochte KUKA robot uitbreiden met een visiesysteem. Op deze manier raken de leerlingen vertrouwd met de toekomstige technologie. De toepassing bevindt zich bij de locatiebepaling van de te manipuleren producten, bijvoorbeeld van willekeurig gepositioneerde producten op een lopende band, waarbij de coördinaten dienen als input voor de robot. Het is precies voor deze toepassing dat de robot en het visiesysteem moeten kunnen communiceren met elkaar. Het voornaamste probleem is dan ook om deze communicatie tussen beide tot stand te brengen. Tijdens de eerste fase van dit afstudeerwerk is er onderzoek verricht naar de verschillende communicatiemogelijkheden tussen het visiesysteem en de robot, evenals geschikte softwarepakketten. Uit dit onderzoek is er een verantwoorde keuze gemaakt naar een geschikt systeem, namelijk: seriële communicatie. De tweede fase bestond uit het schrijven van een programmacode, met behulp van National Instruments Labview en Vision Builder, voor de locatiebepaling van de te manipuleren producten. De laatste fase is het verwezenlijken van de onderlinge communicatie door de bovengenoemde fases te integreren tot één geheel.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2008
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1ebb4538011ecb491d2f0032
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de elektromechanica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Onderhoudstechnieken
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact