About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Automatisering van een netwerkanalyzer van 26,5 tot 40 Ghz

2008
LIPKENS, Stefan
WINTERS, Filip
Industrieel ingenieur elektronica

Trefwoorden:

Abstract :
Dit eindwerk behandelt de automatisering van een meetsysteem voor metingen op netwerken uit te voeren. De metingen gebeuren met een netwerkanalyzer. Het meetsysteem dient om componenten te meten in golfpijp in de frequentieband van 26,5 GHz tot 40 GHz. Dit soort componenten in deze frequentieband worden onder andere gebruikt in communicatie tussen GSM-masten.
In het eindwerk wordt de hele opstelling uitvoerig besproken. Elk toestel gebruikt in de opstelling is analoog en gemeten data kunnen niet worden opgeslagen, noch uitgeprint of op andere manieren bijgehouden worden. Met behulp van een Analoog-digitaalconvertor worden de analoge signalen uitgelezen en gedigitaliseerd. In het eindwerk wordt een programma geschreven waarmee de gegevens kunnen worden bewerkt en weergeven in grafieken en in een smith chart. De s-parameters van het gemeten toestel worden aan de hand van de gedigitaliseerde gegevens berekend en kunnen als S2P bestand worden opgeslagen, het standaard bestandstype voor s-parameters. Het uiteindelijke doel is een meetopstelling waarmee metingen kunnen worden uitgevoerd, waarbij de resultaten in real-time zichtbaar zijn op de pc of laptop.

Het eindwerk wordt in 5 grote delen ingedeeld.
In het eerste deel wordt de proefopstelling beschreven in zijn geheel, alsook elk toestel individueel. Een basiskennis over het meetsysteem wordt gegeven en hoe de toestellen met elkaar coöperen.
Het tweede deel omschrijft de analoog-digitaalconvertor die gebruikt is. Er wordt ook gesproken over de miminumcriteria waaraan de analoog-digitaalconvertor moest voldoen en de keuze van welk type ADC wordt toegelicht.
Het derde deel gaat over S-parameters. Hierin wordt beschreven wat s-parameters precies zijn, hoe ze gebruikt worden, hoe ze gemeten worden en hoe ze als S2P-bestand kunnen worden opgeslagen. Er wordt eveneens dieper ingegaan op de opbouw van een S2P-bestand.
In het 4e deel wordt een opsomming gegeven van de gebruikte software om het programma op te bouwen, en een beschrijving gegeven van elk programma en het nut ervan in het eindwerk.
In het 5e en laatste deel wordt het eigenlijke programma besproken, de opbouw ervan, de logica erachter en een beschrijving over hoe het programma dient gebruikt te worden.

Full text:
File Size Type Checksum
200401128_200401122_08.pdf 6 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2318 keer bekeken en 34 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

LIPKENS, S., WINTERS, F. (2008). Automatisering van een netwerkanalyzer van 26,5 tot 40 Ghz. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1ebb4538011ecf46bcfc0045.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact