About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

ALARA-studie op BR2/Sidonie

2008
VAN MARCKE, Ruben
Nucleaire technologie

Trefwoorden:

Abstract :
De BR2-reactor is een experimentele testreactor gelegen op het SCK•CEN-domein te Mol. De reactor wordt gekenmerkt door een hoog thermisch neutronenfluentietempo waardoor experimenten met neutronenactivatie de belangrijkste doelen zijn van deze reactor. Het 'SIDONIE-experiment' is een commercieel project voor de productie van gedopeerde halfgeleiders voor de elektronica-industrie. Aan de basis ligt neutronenactivatie van silicium. Door het silicium te bestralen met thermische neutronen worden 30Si-atomen geactiveerd tot 31Si waarna deze vervallen tot 31P door middel van bèta-verval. Afhankelijk van de gekozen bestralingstijd kan een gewenste graad van dopatie worden bekomen.

Het silicium wordt door de klant geleverd in cilindervormige blokken. Deze worden in de reactor geplaatst door de BR2/SIDONIE-operatoren. Deze mensen halen nadat de bestralingstijd is afgelopen de blokken uit de reactor en vervangen die door de volgende reeks blokken. Tijdens de manipulaties boven de reactor lopen de operatoren een jaarlijkse dosis op van ongeveer 2 mSv. Het doel van deze masterproef bestaat erin na te gaan of de dosis gereduceerd kan worden door bijvoorbeeld een extra afscherming of door de huidige werkingsprocedure aan te passen. Dit alles dient te worden uitgevoerd volgens het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable).

Een belangrijk hulpmiddel voor het uitvoeren van de studie is de computercode 'VISIPLAN 3D'. Dit programma is speciaal ontworpen voor ALARA-studies. Het simuleert de werkelijke omgeving en laat de ALARA-analist toe om dosisbeperkende maatregelen uit te testen in een virtuele omgeving. Daartoe dient eerst een model te worden opgebouwd. Dit is een 3D-geometrie met virtuele stralingsbronnen. VISIPLAN kan vervolgens opgelopen dosistempi berekenen op elke gewenste positie binnen het virtuele model.

Tijdens de stage wordt het virtuele model opgebouwd aan de hand van technische tekeningen en beschrijvingen van de reactorinstallaties. Vervolgens worden de bronposities bepaald en ingevoerd. Het model wordt daarna op verschillende manieren gevalideerd met referentiemetingen, tot het model voldoende representatief is voor de werkelijke omgeving.

Aan de hand van het gevalideerde model wordt daarna het effect van verschillende mogelijke oplossingen nagegaan. Deze worden berekend in VISIPLAN en laten zo een optimalisatie toe. Dit geeft ook een idee van welke dosisverlaging verwacht kan worden.

Ten slotte wordt voor één oplossing een praktische test uitgevoerd tijdens de SIDONIE-wisselcyclus en dit wordt vervolgens vergeleken met de berekende gegevens uit VISIPLAN.

Uiteindelijk wordt aan de hand van deze informatie een aanbeveling gemaakt.

Full text:
File Size Type Checksum
200600002_08.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3644 keer bekeken en 70 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VAN MARCKE, R. (2008). ALARA-studie op BR2/Sidonie. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c204797990120e7dee8500015.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact