About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Niet - gravitaire 2DWA - systemen

2009
BENKHEIL, Ahmed
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Abstract
"Niet – gravitaire 2DWA – systemen" handelt over drukriolerings-, vacu¨umriolerings- en luchtpersrioolsystemen.
In de praktijk doen zich een aantal problemen voor bij het gebruik van deze
systemen. Het is dan ook belangrijk om te weten welke de oorzaken van deze problemen zijn en
hoe deze in de toekomst kunnen vermeden worden.
In een eerste hoofdstuk worden de theoretische aspecten omtrent niet - gravitaire 2DWA –
systemen besproken. Het betreft hier vooral de opbouw, het werkingsprincipe en de voor- en
nadelen van elk systeem. Het doel van dit hoofdstuk is het verwerven van een inzicht in de
principes van niet - gravitaire 2DWA - systemen.
Het tweede hoofdstuk behandelt het ontwerp van elk systeem. In eerste instantie worden enkele
belangrijke hydraulische bedenkingen gemaakt. Hierbij wordt een vergelijking besproken die
algemeen toepasbaar is voor de bepaling van het ontwerpdebiet van deze rioleringssystemen.
Een belangrijk aspect hierbij is de nodige minimale stroomsnelheid om te kunnen spreken van
zelfreinigende leidingen. Vervolgens wordt het ontwerp van elk systeem apart besproken. Hierbij
komen vooral de volgende onderwerpen aan bod: dimensionering van de leidingen en de
pompputten en pompen.
De praktische aspecten worden in hoofdstuk 3 behandeld: de uitvoering, het onderhoud, het
toepassingsgebied en de praktijkervaringen. Het voornaamste besluit dat hierbij gemaakt kon
worden is dat drukrioleringssystemen de meeste bedrijfszekerheid bieden. Luchtpersrioolsystemen
daarentegen vertonen enkele belangrijke beperkingen, waardoor ze een "lage" bedrijfszekerheid
hebben.
In de meeste gevallen is de prijs de doorslaggevende factor bij de keuze van een systeem. Vandaar
dat hoofdstuk 4 in het kort over de economische aspecten van niet – gravitaire 2DWA –
systemen handelt. Hierbij worden de verschillende systemen met elkaar en met IBA's vergeleken
qua kostprijs.
In een laatste hoofdstuk wordt voor een drukrioleringssysteem een case – studie uitgewerkt:
het ontwerp, de uitvoering en de kostprijsberekening. De resultaten worden vergeleken met deze
verkregen via het studiebureau. Voor luchtpersrioolsystemen wordt eveneens een case – studie
uitgewerkt, maar enkel voor het ontwerp van de leidingen. Voor vacu¨umrioleringssystemen komt
er geen case – studie aan bod, aangezien er geen projectplannen verkregen werden.

Full text:
File Size Type Checksum
200501125_09.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3621 keer bekeken en 60 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

BENKHEIL, A. (2009). Niet - gravitaire 2DWA - systemen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f0125492b1a430060.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact