About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Het aanleggen van natuursteenverhardingen op openbaar domein

2009
COCKX, Nick
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Ondanks de rijke geschiedenis van natuursteenverhardingen, zijn deze verhardingen de laatste decennia meer en meer uit het straatbeeld verdwenen. De laatste jaren wordt er echter een opleving van dit soort verhardingen in het straatbeeld vastgesteld. Spijtig genoeg worden er de laatste tijd ook meer en meer schadegevallen aangetroffen bij natuursteenverhardingen. Daar dergelijke verhardingen een aanzienlijke kostprijs hebben, is het van groot belang dat de aanleg hiervan op een degelijke manier gebeurt. Op deze manier ontstaat er een duurzame natuursteenverharding, die zijn esthetische kwaliteiten met de jaren prijsgeeft.
Om dergelijke duurzame aanleg te kunnen garanderen, dient er heel wat onderzoek te gebeuren. Bij dit onderzoek is er eerst en vooral een inventarisatie gemaakt van uitgevoerde natuursteenprojecten. Vervolgens is er een analyse gebeurt van vastgestelde schadegevallen bij deze projecten. Bij het onderzoeken van deze schadegevallen worden problemen zoals losliggende stenen, schade aan voegvulling, verzakkingen, spoorvorming e.d. vastgesteld. In deze analyse is er gekeken naar oorzaken en eventuele oplossingen voor deze problemen. Uit dit onderzoek kunnen alvast enkele belangrijke conclusies getrokken worden.
• Een incoherente opbouw van de verharding heeft een zeer groot aandeel bij de vastgestelde schade.
• Bovendien wordt er ook een verantwoordelijkheid bij de uitvoerende aannemer vastgesteld. Om deze eventuele uitvoeringsfouten binnen de perken te houden dient er een opdrijving te gebeuren van de werfcontroles.
• Daarbuiten kan de materiaalkeuze eveneens een bepalende rol spelen bij het al dan niet opduiken van schade. Om dit te voorkomen is een voorafgaande studie van het betreffende project noodzakelijk.
Bovenstaande oorzaken en oplossingen zijn slechts een kleine greep uit de volledige problematiek aangaande natuursteenverhardingen. Deze masterproef heeft als doel het opstellen van ontwerp- richtlijnen voor een duurzame natuursteenverharding.

Full text:
File Size Type Checksum
200500798_09.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1986 keer bekeken en 24 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

COCKX, N. (2009). Het aanleggen van natuursteenverhardingen op openbaar domein. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f01254966e1a4007b.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact