About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning

2009
CURINCKX, Joris
GEUDENS, Bart
Master in de industriŽle wetenschappen; Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Deze masterproef kadert rond een bestaande, te renoveren woning die VITO ter beschikking heeft. De woning is een testwoning die gebuikt kan worden voor verschillende onderzoeken en studies. Het doel van deze masterproef bestaat er in om de bouwkundige eigenschappen van deze woning en de mogelijkheid tot renovatie te onderzoeken. In het kader van de problematiek van de hoge prijzen voor fossiele brandstoffen willen we uiteindelijk de meest rendabele renovatiemaatregelen voor deze woning bepalen.
Eerst wordt de woning gemodelleerd in de EPB- en EAP-software om een globaal beeld van de woning te krijgen. Daarna wordt de woning gemodelleerd in de TRNSYS 16-software om het energieverbruik van de woning te berekenen. Op dit TRNSYS 16-model van de bestaande woning voeren we een gevoeligheidsanalyse uit om zo de invloed van de hoeveelheid isolatie op het energieverbruik te kunnen bestuderen. Vervolgens gaan we een optimalisatiestudie uitvoeren in twee stappen: eerst gaan we de optimale renovatiemaatregelen voor de schil bepalen, daarna zoeken we een optimale verwarmingsinstallatie. Met het TRNSYS 16-model gaan we voor de 280 mogelijke renovatiecombinaties voor de schil, het energieverbruik van de woning simuleren. De meeste rendabele renovatiecombinatie van de schil wordt bepaald aan de hand van de netto actuele waarde. Bij deze optimale renovatiecombinatie gaan we dan de ideale verwarmingsketel zoeken. Dit wordt ook gedaan op basis van de netto actuele waarde. Als brandstof nemen we op de eerste plaats stookolie onder beschouwing maar daarnaast beschouwen we ook aardgas als brandstof. Hierbij dienen we te vermelden dat in de huidige situatie er geen aardgasaansluiting mogelijk is. Toch onderzoeken we aardgas als brandstof om een zicht te krijgen op de mogelijkheden indien er wel een aardgasaansluiting mogelijk is. We gaan bij de optimale renovatiecombinatie voor de schil ook op zoek naar de ketel met de laagste CO2-uitstoot.
Daarnaast, zullen we een haalbaarheidsstudie voor een warmtepompsysteem als verwarmingsinstallatie voor de testwoning uitvoeren.
Uiteindelijk worden de optimale renovatiemaatregelen ook getoetst in de EPB- en EAP-software om de invloed van de renovaties na te gaan.

De resultaten van de optimalisatiestudie zijn gebaseerd op drie energieprijs evolutiescenario. Een eerste scenario veronderstelt een lage stijging van de energieprijzen gedurende de beschouwde periode, een midden scenario veronderstelt een gematigde stijging van de energieprijzen en een hoog scenario veronderstelt een sterke stijging van de energieprijzen. De exacte waardes van deze verschillende scenario's zijn afhankelijk van de beschouwde brandstof. Voor elk van deze drie scenario's krijgen we een andere optimale renovatiecombinatie van de schil met een bijbehorende optimale verwarmingsketel. Voor het lage en midden energieprijs evolutiescenario geeft een niet-condenserende stookolieketel het beste resultaat, voor het hoge energieprijs evolutiescenario is dit een condenserende aardgasketel. Maar aangezien er geen aardgasaansluiting mogelijk is zullen we ook voor het hoog energieprijs evolutiescenario voor een stookolieketel kiezen.
Enkel voor het lage energieprijs evolutiescenario zal de bekomen renovatiecombinatie niet rendabel zijn. Voor het midden en hoge energieprijs evolutiescenario zijn de bekomen winsten voor de optimale combinatie respectievelijk 7748 en 23112 euro. Voor de mazoutketel in het hoge scenario bedraagt de winst 18829 euro. De ketel die de laagste CO2-uitstoot heeft bij de renovatiemaatregelen voor de schil voor de drie scenario's is een condenserende aardgasketel. Indien we enkel de stookolie installaties bekijken is de installatie met de laagste CO2-uitstoot een condenserende stookolieketel. Uit de haalbaarheidsstudie voor een warmtepompsysteem volgt dat warmtepompen niet kunnen toegepast worden in de testwoning omdat het afgiftevermogen van de radiatoren te klein is.

Full text:
File Size Type Checksum
200701103_200701104_09.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200701103_200701104_09.B3.doc 913 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B4.doc 137 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B1.doc 175 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B9.doc 554 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B7.doc 146 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B10.doc 151 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B5.doc 268 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B2.doc 232 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B6.doc 295 KB Microsoft Word MD5
200701103_200701104_09.B8.doc 112 KB Microsoft Word MD5

Dit eindwerk werd 3177 keer bekeken en 55 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

CURINCKX, J., GEUDENS, B. (2009). Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f012549713e1a0080.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact