About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd

2009
GONNISSEN, Gert
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Dit eindwerk handelt over het doorpersingsproces van buizen in een bouwkuip en is gebaseerd op een bestaand project.
Om de keuze tot doorpersen te staven en aan te tonen dat een riolering ter plaatse niet in den droge aangelegd kan worden, komen volgende thema's aan bod: sonderingen, boringen, plaatsen van peilfilters, staat van de omliggende gebouwen, bemalingscurve en een zettingsberekening van de omliggende bebouwing. Eerst wordt elk thema algemeen besproken en daarna toegepast op het project.
Daarnaast worden alternatieve mogelijkheden om een riolering te leggen, zoals het plaatsen van een waterkerend scherm, het uitvoeren van een retourbemaling, het aanpassen van de bestaande funderingen van de gebouwen, het onteigenen van de omliggende gebouwen, het horizontaal persen van rioolbuizen en het verbeteren van de grondeigenschappen ter plekke, besproken. Alle methoden worden eerst algemeen beschreven, daarna worden de voorĖ en nadelen bekeken en uiteindelijk wordt een conclusie getrokken welke aanlegmethode op deze plaats daadwerkelijk de beste is.
In de bespreking van het doorpersen van de rioolbuizen worden de verschillende soorten putten geclassificeerd op basis van hun nut in het doorpersingsproces en op basis van de wijze van totstandkoming.
Daarna volgt de bouwkundige analyse van de bouwkuip: de onderdelen, de verschillende beschoeiingen, het uitgraven van de grond en het onderwaterbeton.
Vervolgens wordt een analyse van de persput gedaan. De mogelijke vormen en de controles betreffende de evenwichtsvoorwaarden, namelijk het glijdingsevenwicht en het kantelevenwicht worden algemeen besproken en aangewend op het bestaande project. Hierbij worden conclusies getrokken met betrekking tot de vorm en de hoeveelheid wapening die voor elke put nodig is.
Ten slotte is er nog een kostenvergelijking tussen de verschillende putten om uiteindelijk tot een algemeen besluit te komen welke put met welke opbouw de meest voordelige is.

Full text:
File Size Type Checksum
200500905_09.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200500905_09.B1.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3103 keer bekeken en 50 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GONNISSEN, G. (2009). Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f012549b0e3ef0095.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact