About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Stappenplan voor het isoleren van hellende daken

2009
JANSEN, Gert
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Iedereen merkt dat het klimaat stilaan begint te veranderen. Deze veranderingen zijn het gevolg van het broeikaseffect. De mens is verantwoordelijk voor de stijging van de broeikasgassen met als voornaamste component het CO2 gas. Daarom heeft men het Kyoto-protocol in leven geroepen. Dit protocol trad in werking op 16 februari 2005. Om dit protocol na te kunnen leven zijn er verschillende maatregelen gebundeld in de energieprestatieregelgeving. Twee belangrijke maatregelen zijn het opstellen van een maximaal K- en E-peil voor gebouwen. Nu worden er vele premies gegeven voor het isoleren van huizen, en in het bijzonder voor het isoleren van daken. Bij het goed isoleren van het dak loopt het echter dikwijls mis. De meeste particulieren en aannemers weten niet hoe ze op een correcte manier hun dak moeten isoleren. Ook de plaatsing van het dampscherm/rem wordt dikwijls niet correct uitgevoerd.

Deze thesis geeft een duidelijke werkwijze die gevolgd kan worden bij de plaatsing van de isolatie en het dampscherm/rem bij hellende daken. Om tot een juiste werkwijze te komen werd veel literatuur geraadpleegd. Ook is er gepraat met vele mensen die in de praktijk met isolatie bezig zijn. Dit om een link te leggen tussen theorie en praktijk. Met al deze informatie in het achterhoofd, zijn er fiches geschreven voor het plaatsen van de isolatie en het dampscherm/rem voor de verschillende dakonderdelen. Dit met als doel de mensen te helpen bij het correct isoleren van hun dak.

Omdat er tegenwoordig zoveel isolatiematerialen op de markt zijn is er allereerst een korte beschrijving gegeven van de meest gebruikte isolatiematerialen. Omdat hier typische bouwfysische benamingen aan bod komen is er een hoofdstuk dat een inleiding geeft in de bouwfysische begrippen. Daarnaast komen in het stappenplan ook nog verschillende benamingen voor van het dak. Deze worden ook kort verduidelijkt in de thesis.
Het belangrijkste deel van de thesis is het stappenplan. Aan de hand van enkele korte vragen krijgt de gebruiker een persoonlijk stappenplan voor het isoleren en het plaatsen van het dampscherm bij zijn dak. Het stappenplan heeft als achtergrond een groot organigram, wat is uitgewerkt in een website. Dit voor de gebruiksvriendelijkheid van het stappenplan. Op deze website kan men dan, door het beantwoorden van vragen. een persoonlijk stappenplan bekomen.

Deze thesis is een goede leidraad die men kan volgen bij het isoleren en het plaatsen van een dampscherm bij een hellend dak. Er zijn echter veel variaties in aansluitingen, uitvoeringen, enzÖ wat het onmogelijk maakt om voor elke aansluiting een exacte fiche op te stellen. Daarom zijn de fiches opgesteld voor de meest voorkomende aansluitingen en uitvoeringen van het dak. Omdat de fiches algemeen zijn opgesteld kunnen ze ook gebruikt worden bij variaties van de besproken aansluitingen en dakconstructies.


Full text:
File Size Type Checksum
200500194_09.pdf 13 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2981 keer bekeken en 50 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

JANSEN, G. (2009). Stappenplan voor het isoleren van hellende daken. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f012549d8b8b200a1.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact