About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren

2009
MAURISSEN, Kristof
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Het plaatsen van een torenkraan gebeurt afhankelijk van een aantal factoren, die verschillen voor elke werf. Enkele van deze factoren zijn het bereik van de torenkraan, de beschikbare oppervlakte rond de bouwput en de toestand van de ondergrond.
In dit werkstuk wordt specifiek gekeken naar het geval waarbij de noodzaak bestaat de torenkraan centraal te plaatsen in de bouwput, op een keldervloerplaat met paalfundering.

De doelstelling van deze masterproef is het maken van een vergelijkend onderzoek tussen verschillende methodes van kraanopstelling, waaruit moet blijken welke voorzieningen het meest economisch en meest efficiŽnt blijken in verschillende gevallen van kraanopstelling en kelderdimensionering.

In het eerste deel "Inleiding" wordt er algemene informatie gegeven over de torenkraan, de opstelling van de torenkraan en de optredende steunpuntsbelastingen. Ook wordt hier het specifieke geval van kelderfundering gespecificeerd waarvoor de uitgevoerde studie geldt.

In het tweede deel "Literatuurstudie" wordt er een studie gemaakt rond de literatuur van het in rekening brengen van de belastingen en van de uit te voeren berekeningen volgens de geldende Europese normen.

In het derde deel "Plaatberekening" worden de voorgestelde oplossingsmethodes toegelicht en de hierop uitgevoerde berekening uitgelegd. Er worden twee oplossingsmethodes uitgewerkt. Enerzijds de methode waarbij de kraan geplaatst wordt tussen de bestaande palen van de paalfundering (methode 1). Anderzijds de methode waarbij er vier extra palen geheid worden onder de steunpunten van de kraan (methode 2). Voor beide methodes wordt er met twee uitvoeringsmethodes gerekend.

Het vierde deel "Integratie berekening in Excel-sheet" handelt over de geautomatiseerde berekeningen die uitgevoerd worden in Excel. Er wordt uitleg gegeven over de gegevens die de gebruiker dient in te geven, ook wordt hier de integratie van de berekeningen uit "Plaatberekening" in het Excel rekenblad stapsgewijs uitgelegd voor beide oplossingsmethodes. Vervolgens wordt er toelichting gegeven bij de vergelijkende tabel die gemaakt wordt voor de uitgevoerde berekeningen.
Ten slotte worden er met behulp van de Excel-sheet twee voorbeeldberekeningen gemaakt.

Uit de resultaten kan er besloten worden dat afhankelijk van de te verwezenlijken overspanning een opstellingsmethode te kiezen is. Voor relatief kleine overspanningen (<10m bij de voorbeeldberekening) is de meest economische keuze opstelling volgens methode 1. Bij grotere overspanningen wordt er best gekozen voor het plaatsen van extra palen (methode 2). Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de twee uitvoeringsmethodes van methode 1 en tussen deze van methode 2. Ten slotte wordt een keuzeboom gemaakt die grafisch de keuze weergeeft van de meest geschikte oplossing, afhankelijk van de omstandigheden en gestelde criteria.

Full text:
File Size Type Checksum
200500823_09.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4216 keer bekeken en 80 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

MAURISSEN, K. (2009). Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f012549e5e49e00a6.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact