About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Voorstel voor Vlaams keuringsplan privé-riolering
Author :
PLEVOETS, Paul
Abstract : In een poging om de waterkwaliteit te verbeteren is men in Vlaanderen begonnen met de aanleg van waterzuiveringstations. Ondertussen is gebleken dat de huidige investeringen op het vlak van waterzuivering niet de gewenste verbetering van de waterkwaliteit met zich meebrengt. De beste oplossing is de overgang van een gemengd naar een gescheiden rioleringsstelsel wat betekent dat regenwater en hemelwater apart worden afgevoerd. Om deze dure investering te laten renderen is een controle noodzakelijk onder de vorm van een keuring van de privé-riolering.
In dit eindwerk wordt getracht de nodige documenten op te stellen om de keuring van de privé riolering mogelijk te maken. Dit is zeer uiteenlopend; gaande van het tijdstip waarop de controle moet uitgevoerd worden tot een inleiding van de opleiding tot rioleringskeurder. De keuring van de privé-riolering laat weinig partijen ongemoeid, er is betrokkenheid van zowel de rioolbeheerders, de klanten, de milieumaatschappijen, de productiesector, keuringsorganismen, enz. Het is daarom belangrijk om vanaf de eerste besprekingen al deze partijen te betrekken bij het uitwerken van de richtlijnen zodat ze allen hun eisen en standpunten kenbaar kunnen maken en met elkaar in overleg kunnen gaan.
De methode toegepast voor dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds is er het onderzoek naar de wetgeving en anderzijds is er de dialoog binnen de werkgroep van VLARIO, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Een rioleringsinstallatie moet steeds voldoen aan de geldende wetgeving, daarom is er een studie gemaakt over de huidige stand van zaken en de mogelijke aanpassingen van de wetgeving in de nabije toekomst. Een probleem hierbij zijn de vele uitzonderingen of verstrengingen op provinciaal of gemeentelijk niveau. Omdat een keuring van de privé-riolering niet nieuw is, is er ook een onderzoek geweest naar reeds bestaande keuringsystemen in binnen- en buitenland. Hieruit bleek dat de keuring zoals deze in Vlaanderen ingevoerd zal worden, vrij uniek is. Om de keuringsplannen op te stellen is er steeds overleg geweest binnen een werkgroep van VLARIO waarbij de meeste betrokken partijen vertegenwoordigd waren. Aan de hand van opmerkingen of vragen van de werkgroep werden er aanpassingen gedaan aan een sneuveltekst. Uiteindelijk is er vanuit de sneuveltekst een voorstel van het keuringsplan van de privé-riolering opgesteld dat momenteel op goedkeuring van de Vlaamse regering wacht. Indien de Vlaamse regering dit voorstel goedkeurt, zijn alle rioolbeheerders verplicht deze keuring door te voeren.

Publisher : Xios
Publication date : 2009
Full text :
File Size Type Checksum
200500511_09.docx 1 MB Other MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Carlo Bollen
External Promotor : Wendy Francken (VLARIO)
Notes :
Embargo : false
Created : 01/12/2009 13:36
Last modified : 01/12/2009 13:36
Appears in :
2009
Bouwkunde
Bouw
Views : 2647
Downloads : 47
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact