About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
dc.creator : VAN DEURZEN, Sofie
dc.subject :
dc.description.abstract : In deze masterproef zal het ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren onderzocht worden. De aanleiding van dit onderzoek was de renovatie van het gebouw 't Serclaes, gelegen in het centrum van Brussel en gebouwd in 1986. Bij de renovatie van dit gebouw kwamen een aantal problemen naar voren die wezen op een ponsprobleem. Na grondig onderzoek bleken er twee verschillende oorzaken te zijn voor deze problemen. De eerste oorzaak was de slechte positie van de bovenwapening die zich in werkelijkheid in het midden van de vloerplaat bevindt. Ten tweede ontbrak ook de ponswapening rondom de kolommen. Deze twee gebreken zorgden ervoor dat het gebouw niet meer voldeed aan de geldende veiligheidsnormen. Omdat het in dit geval om een renovatie gaat, kan niet eender welke oplossing gekozen worden voor het ponsprobleem dat zich voordoet. Indien mogelijk zal er gekozen worden voor het plaatsen van metalen profielen aan de onderzijde van de plaatvloer. Enkele belangrijke begrippen die in deze masterproef behandeld worden zijn de geschiedenis van pons, de β-factor en de nuttige dikte. Omdat 't Serclaes gebouwd werd in 1986, moet er rekening gehouden worden met een evolutie in kennis en rekenregels in de normen. Daarom is in deze masterproef onderzoek gedaan naar de geschiedenis van pons. Een ander belangrijk gegeven van pons waar meestal niet veel aandacht aan wordt besteed, is de β-factor. Deze β-factor is belangrijk aangezien de schuifspanning veroorzaakt door de kracht op de kolom hiervan afhankelijk is. In de meeste normen worden een aantal vaste waardes aangenomen voor de β-factor afhankelijk van de positie van de kolom. Deze waardes kunnen echter niet in alle gevallen toegepast worden en 't Serclaes is er hier één van. In deze masterproef zal bewezen worden dat de β-factor sterk kan afwijken van deze vooropgestelde waardes. De meerderheid van de formules voor de berekening van pons zijn afhankelijk van de nuttige dikte d. De positionering van de wapening is met andere woorden zeer belangrijk. De invloed van een foute positie van de wapening zal in deze masterproef verduidelijkt worden. Dit eindwerk is in samenwerking met de firma StuBeCo, mijn stagebedrijf. Dit bedrijf stond in voor de stabiliteitsberekening van de renovatie 't Serclaes. In ruil voor alles waarmee zij mij te hulp hebben gestaan, is het mijn doel een rekenblad voor StuBeCo te maken. Dit rekenblad moet in staat zijn om met enkele standaardgegevens de te plaatsen ponswapening bij een kolom te berekenen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2009
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f01254a6f534f00ce
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact