About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Zelfverdichtend vezelversterkt beton

2009
VAN GOMPEL, Karolien
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Deze masterproef omvat een studie naar een geschikte samenstelling en de sterkte –
eigenschappen van zelfverdichtend beton versterkt met kunststofvezels. Deze studie is tot
stand gekomen in samenwerking met prof. dr. ir. M. A. Wahab van de Xios Hogeschool
Limburg, ing. Kurt Goris van de firma Verheyen Beton, en ing. Maarten Pombreu van de
firma FSI (Fibre Systems International).
Het doel van deze masterproef is bepalen hoeveel er aan wapening gereduceerd kan worden
door het toevoegen van kunststofvezels aan het betonmengsel.
Het voornaamste voordeel van vezels is de homogene fijnmazige verdeling over het ganse
betonelement, zodat men dunnere elementen kan produceren. Ook de verwerkingstijd, nodig
om het beton te wapenen met de vezels, is veel korter dan bij het plaatsen van de traditionele
staalwapening. Hierdoor wordt geld bespaard door een vermindering van het aantal
werkuren. Een nadeel is wel dat een groot gedeelte van de vezels op de foute plaats zitten
en/of fout georiënteerd zijn en dus geen bijdrage leveren. Vandaar dat vezels worden
toegepast daar waar een isotroop (in alle richtingen dezelfde eigenschappen hebbend),
homogeen karakter vereist is.
De belangrijkste functies van de vezels zijn:
° gunstiger verdelen van de scheuren over het volledige betonelement,
° beperken van de scheuropening,
° verminderen of vervangen van niet – structurele stalen versterking in
betontoepassingen.
De masterproef bestaat uit een theoretisch luik en een deel over zelfverdichtend
vezelversterkt beton.
In het theoretische luik wordt een beknopte beschrijving gegeven van de evolutie van de
betontechnologie, vertrekkende vanuit de Romeinse tijd naar gewapend beton tot
zelfverdichtend en vezelversterkt beton.
In het tweede deel wordt dieper ingegaan op zelfverdichtend vezelversterkt beton. Dit deel
omvat een beschrijving van de verschillende proeven die werden uitgevoerd, zowel op het
vers beton als op het verhard beton. De bekomen resultaten worden vergeleken en er wordt
getracht om een eventuele reductie van de wapening te berekenen.
Vervangen van wapening door vezels kan slechts in beperkte maten. Uit deze masterproef
blijkt dat enkel een wapeningsnet van #8/150 vervangen kan worden door het toevoegen
van 6 kg/m³ Forta Ferro vezels. Ook de reductie van de wapening zou slechts mogelijk zijn
bij hogere doseringen dan deze die werden toegepast. Indien kleine hoeveelheden vezels
worden toegepast kunnen deze wel een meerwaarde leveren als bijkomende wapening tegen
krimp. Wanneer men vezels louter als structurele wapening wil toepassen zullen er hogere
doseringen moeten toegevoegd worden.

Full text:
File Size Type Checksum
200701004_09.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3765 keer bekeken en 83 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VAN GOMPEL, K. (2009). Zelfverdichtend vezelversterkt beton. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f01254a7f80fd00d5.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact