About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten

2009
GEERITS, Mathijs
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Houten spanten, bestaande uit gelamelleerd gelijmde liggers en kolommen, spelen in de Belgische industriebouw tot op de dag van vandaag slechts een kleine rol t.o.v. staal – en betonconstructies. Er zijn echter voordelen genoeg die een opmars van houtconstructies in de hand zouden kunnen werken. Zo mag men stellen dat hout een hernieuwbaar, energiezuinig, sterk en relatief goedkoop materiaal is en dus zeker kan concurreren met andere constructiematerialen. Bovendien zijn houtconstructies in vergelijking met andere constructies zeer licht, zodat er op elke grondsoort gebouwd kan worden, zonder gebruik te moeten maken van zware funderingen.

In dit eindwerk zal ik trachten om houtconstructies op een heel ander gebied te doen onderscheiden van andere constructiesoorten, namelijk op het gebied van berekeningen. De berekening van een houtconstructie volgens Eurocode 5 verloopt analoog aan de berekening van staal – en betonconstructies. Sterkte en stabiliteitscontroles dienen op elk constructieonderdeel uitgevoerd te worden. Wanneer deze berekeningswijze geoptimaliseerd kan worden, kan ook dit als voordeel uitgespeeld worden t.o.v. staal- en betonconstructies, wat de toepassing van houtconstructies in de Belgische industriebouw enkel ten goede kan komen.

Deze scriptie is een voortzetting van het eindwerk van Ing. Jeroen Gerets ('Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw'). Naast een uitgebreide literatuurstudie is hij in zijn eindwerk op zoek gegaan naar de optimalisatie van de ontwerpmethode van houten spanten. Het eindresultaat is een reeks van interpolatietabellen waaruit de profielhoogte van een kolom of ligger kan afgelezen of geďnterpoleerd worden bij gekende spanthoogte, spantbreedte en profielbreedte. Uit deze interpolatietabellen kan afgeleid worden dat er een verband bestaat tussen deze 4 grootheden die de geometrie van een spant bepalen.

Het doel van deze Masterproef is om het verband tussen deze grootheden te bepalen, zodat het ontwerp van een houten industriehal in een mum van tijd via handmatige wijze bepaald kan worden.

Het isostatische systeem dat Jeroen onder de loep heeft genomen, zal ook ik bestuderen en verder optimaliseren.


Full text:
File Size Type Checksum
200500925_09.pdf 6 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4866 keer bekeken en 451 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GEERITS, M. (2009). Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2554bd3c012568956575000d.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact