About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen

2009
GACKOWSKI, Peter
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
De berekening van kolom-liggerverbindingen gebeurt meestal met rekenprogramma's, een handberekening is immers complex en neemt veel tijd in beslag. Mijn eindwerk heeft dan ook als doel onderzoek te doen naar een rekenmethode waarmee men snel de momentcapaciteit en rotatiestijfheid van een verbinding kan voorspellen.

Eerst wordt er een gedetailleerde beschrijving gegeven van de rekenmethode voor het bepalen van de basiseigenschappen van kolom-liggerverbindingen op basis van Eurocode 3. Er worden benaderingsformules gegeven, een flowchart opgesteld en een controleberekening uitgevoerd. Ook wordt een parameterstudie uitgevoerd om de invloed van de verschillende componenten na te gaan. Hieruit kon onder andere besloten worden dat het kolomlijf en de kolomflenzen een belangrijke rol spelen voor de momentcapaciteit en dat ook de boutplaatsing en boutkarakteristieken hierop invloed hebben.

Een deelopdracht van dit eindwerk is het berekenen van enkele spanten. Dit om een idee te krijgen van de belastingen die in werkelijkheid optreden om de verbindingen zo realistisch mogelijk te dimensioneren. De uitgevoerde parameterstudie toonde aan dat het gebruik van een kniestuk een doeltreffende maatregel is om de basiseigenschappen te verbeteren en dat het toevoegen van versterkende componenten niet altijd onmiddellijk aanleiding geeft tot een toename van de momentcapaciteit.

Ten slotte wordt er een rekenmodel voorgesteld bestaande uit tabellen en 3D-grafieken welke toelaten om snel de basiseigenschappen van een verbinding te voorspellen. Men leest de te bepalen basiseigenschap af in functie van de gebruikte kolom en ligger. Aan de geometrie van de verbinding werden enkele voorwaarden gesteld, maar uit verder onderzoek bleek dat het rekenmodel bredere toepassingsmogelijkheden heeft. Door het toepassen van interpolatie en extrapolatie kunnen immers ook verbindingen met een andere geometrie begroot worden. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden wordt duidelijk dat het rekenmodel nauwkeurig is.

Full text:
File Size Type Checksum
200500051_09.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200500051_09.B1.doc 787 KB Microsoft Word MD5

Dit eindwerk werd 5384 keer bekeken en 2143 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

GACKOWSKI, P. (2009). Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2554bd3c0125694cb594002e.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact