About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
XIOS
Title : Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
Author :
GACKOWSKI, Peter
Abstract : De berekening van kolom-liggerverbindingen gebeurt meestal met rekenprogramma's, een handberekening is immers complex en neemt veel tijd in beslag. Mijn eindwerk heeft dan ook als doel onderzoek te doen naar een rekenmethode waarmee men snel de momentcapaciteit en rotatiestijfheid van een verbinding kan voorspellen.

Eerst wordt er een gedetailleerde beschrijving gegeven van de rekenmethode voor het bepalen van de basiseigenschappen van kolom-liggerverbindingen op basis van Eurocode 3. Er worden benaderingsformules gegeven, een flowchart opgesteld en een controleberekening uitgevoerd. Ook wordt een parameterstudie uitgevoerd om de invloed van de verschillende componenten na te gaan. Hieruit kon onder andere besloten worden dat het kolomlijf en de kolomflenzen een belangrijke rol spelen voor de momentcapaciteit en dat ook de boutplaatsing en boutkarakteristieken hierop invloed hebben.

Een deelopdracht van dit eindwerk is het berekenen van enkele spanten. Dit om een idee te krijgen van de belastingen die in werkelijkheid optreden om de verbindingen zo realistisch mogelijk te dimensioneren. De uitgevoerde parameterstudie toonde aan dat het gebruik van een kniestuk een doeltreffende maatregel is om de basiseigenschappen te verbeteren en dat het toevoegen van versterkende componenten niet altijd onmiddellijk aanleiding geeft tot een toename van de momentcapaciteit.

Ten slotte wordt er een rekenmodel voorgesteld bestaande uit tabellen en 3D-grafieken welke toelaten om snel de basiseigenschappen van een verbinding te voorspellen. Men leest de te bepalen basiseigenschap af in functie van de gebruikte kolom en ligger. Aan de geometrie van de verbinding werden enkele voorwaarden gesteld, maar uit verder onderzoek bleek dat het rekenmodel bredere toepassingsmogelijkheden heeft. Door het toepassen van interpolatie en extrapolatie kunnen immers ook verbindingen met een andere geometrie begroot worden. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden wordt duidelijk dat het rekenmodel nauwkeurig is.
Publisher : Xios
Publication date : 2009
Full text :
File Size Type Checksum
200500051_09.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
Appendices :
File Size Type Checksum
200500051_09.B1.doc 787 KB Microsoft Word MD5
Type : Electronic Thesis or Dissertation
Language :
  • Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde
Degree level : Master
Discipline : Bouwkunde
Grantor of degree : Xios
Department : IWT
Awards :
Status : PUBLISHED
Promotor : Kurt De Proft
External Promotor : Koen Heyens
Notes :
Embargo : false
Created : 07/12/2009 14:20
Last modified : 07/12/2009 14:27
Appears in :
2009
Bouwkunde
Bouw
Views : 4616
Downloads : 2136
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact