About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Grondbehandeling in de wegenbouw

2009
JESPERS, Stijn
Master in de IndustriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Op een bouwplaats is het zowel technisch als economisch interessant een sluitende grondbalans te bereiken, waarbij de hoeveelheden uitgegraven en verwerkte grond elkaar in evenwicht houden. Dit is evenwel niet altijd mogelijk: soms is er een grondoverschot of kan de grond om technische (grondsoort, vochtgehalte) of milieuhygiŽnische redenen (verontreiniging) niet worden hergebruikt. Wat moet een aannemer dan met deze bergen uitgegraven grond? Er is een alternatief voor het storten van uitgegraven grond die voor de beoogde toepassing van nature niet de nodige technische kenmerken bezit (doordat het vochtig of te plastisch is).

Het is technisch mogelijk klei- en leemhoudende grond te verbeteren en te stabiliseren door inmenging van kalk en/of cement. Kalk heeft de eigenschap dat de grond verkruimelt en een zandachtige blijvende structuur krijgt. De behandelde grond kan beter verwerkt en verdicht worden. Op die manier wordt plastische en daardoor bouwtechnisch waardeloze grond uiteindelijk toch een volwaardig alternatief voor zand in ophogingen, aanvullingen en funderingen.

Bouwbedrijven zijn constant op zoek naar innovatieve technieken. De volgende doelstellingen staan daarbij voorop: grondtransport met vrachtwagens verminderen (recyclage op de bouwplaats), de aanwending van primaire grondstoffen (zoals opvulzand) beperken en secundaire grondstoffen die uit bouwwerken voorkomen, zoveel mogelijk recycleren. Op dit ogenblik wordt in Vlaanderen jaarlijks circa twee miljoen m≥ opvulzand ontgonnen. De behandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een duurzame ontginning van de zand- en grindgroeven in Vlaanderen.

Grondbehandeling met een additief is een reeds lang bekende techniek, maar onder druk van de strenger wordende milieuwetten, de stijgende zand- en grindprijzen, de afnemende stortmogelijkheden en de hogere storttarieven, komt het momenteel steeds meer op de voorgrond.


Full text:
File Size Type Checksum
200500990_09.pdf 928 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3082 keer bekeken en 69 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

JESPERS, S. (2009). Grondbehandeling in de wegenbouw. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2554bd3c01256959f278003d.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact