About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
dc.creator : MOTMANS, Chris
dc.subject :
dc.description.abstract : Bij het van start gaan van een werf behoort het opstellen van de kraan tot één van de eerste agendapunten. Hierbij moet de aandacht vooral uitgaan naar de veiligheid van de kraanopstelling. De grootste uitdaging voor bouwbedrijf Cordeel is het correct funderen van de kraan zodat de stabiliteit gedurende de uitvoering van de werken gegarandeerd blijft. Om hierover een duidelijk beeld te vormen werd er het voorstel gedaan een onderzoek te doen naar een manier om de keuze voor een gepaste kraanfundering te verantwoorden. Momenteel doet men veelal beroep op opgedane ervaringen om een kraanfundering te bepalen die voldoende stabiliteit levert. In een groot deel van de gevallen volstaat een plaatfundering van 8m bij 8m. Wanneer er onzekerheid is, of er doet zich een twijfelgeval voor doet Cordeel beroep op de diensten van studiebureaus die advies zullen geven of de belasting al dan niet gedragen kan worden. Met deze verhandeling wordt getracht een werkwijze uit te schrijven om de keuze van een juiste fundering voor een torenkraanopstelling in de nabijheid van bouwputten te verantwoorden, met als uitgangsbasis de gegoten plaatfundering van 8m bij 8m. Op deze plaat worden stabiliteitsberekeningen toegepast om na te gaan of dit type fundering al dan niet volstaat. Dit omvat het afleiden van de grondparameters uit sonderingen, het bepalen van het draagvermogen na het correct interpreteren van de kraankrachten en het opmeten van de zettingen die zich kunnen voordoen. Om dit onderzoek uit te voeren zijn de gegevens van 4 kraanopstellingen, verdeeld over 3 werven van Cordeel, ter beschikking. De berekeningen hiervan dienen een beeld te vormen van de situatie in werkelijkheid. Indien de funderingsplaat niet volstaat moet er overgegaan worden naar een palenfundering, echter bij voldoende draagvermogen kan in sommige gevallen ook een kleinere fundering volstaan. Voor de dimensionering van funderingen wordt verwezen naar de thesis van Christoph Klingeleers: Torenkranen en hun funderingen. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de invloed van de kraan op de bouwput, meer bepaald het beschermen van de bouwput. Dit wordt meer en meer gedaan door het gebruik van verticale beschoeiingen welke eveneens een duidelijke dimensionering vragen. In deze thesis wordt dit onderwerp tot slot kort even beschreven zonder in te gaan op de berekeningen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2009
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2554bd3c0125696652b90045
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact