About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
dc.creator : TIELENS, Benjamin
PAESEN, Robin
dc.subject :
dc.description.abstract : Deze scriptie wordt opgesteld naar aanleiding van de uitvoering van de masterproef ter behaling van de graad "master in de industriŽle wetenschappen: elektromechanica". De masterproef werd uitgewerkt bij het bedrijf Keramo Steinzeug N.V. te Hasselt. Keramo is gespecialiseerd in de vervaardiging van keramische buizen en hulpstukken die hun toepassing vinden in de bouw van rioolstelsels en in diverse industriŽle toepassingen. De masterproef bestaat uit twee afzonderlijke delen waarbij er dus gewerkt werd rond twee probleemstellingen. Keramo beschikt over drie tunneloveninstallaties die elk ťťn of meerdere droogtunnels en ťťn tunneloven omvatten. De eerste probleemstelling waarrond gewerkt werd heeft betrekking op ťťn van de drie oveninstallaties van Keramo. Deze installatie wordt deels met gas en deels met zware stookolie gestookt. Keramo heeft de wens geuit om over de mogelijkheid te beschikken om op de gepaste momenten de oven volledig op gas te stoken en op andere momenten over te schakelen op de huidige situatie. In de masterproef wordt een dossier samengesteld waarin alle elementen zijn opgenomen om deze ombouw mogelijk te maken. De tweede problematiek waarrond gewerkt werd is dat de tunneloveninstallaties een enorme hoeveelheid energie verbruiken bij de productie van de keramische producten. In tijden van hoge energieprijzen, waarin bovendien de maatregelen voortgevloeid uit het Kyoto-protocol zich laten voelen, is het voor bedrijven interessant geworden hun energieverbruik terug te brengen. Nu is er vanuit Keramo de vraag gerezen om een oveninstallatie te onderwerpen aan een energieanalyse om na te gaan of er een mogelijkheid bestaat de installatie te verbeteren teneinde het energieverbruik te doen dalen. De verbrandingslucht voor de gebruikte gasbranders wordt op dit moment afgezogen uit de productiehal. In deze masterproef werd een volledig ontwerp voor een uitbreiding van de installatie uitgewerkt die het mogelijk zal maken lucht te recupereren uit de oven in plaats van deze uit de fabriekshal af te zuigen. Het feit dat deze lucht een hogere temperatuur heeft zorgt voor een grote energiebesparing die zich vertaalt naar een jaarlijkse besparing van circa 70.000 euro. Of dit project werkelijk uitgevoerd zal worden valt op dit moment nog niet te zeggen. De praktische haalbaarheid ervan moet nog aangetoond worden met een aantal testen die op dit moment niet uitgevoerd kunnen worden daar de betreffende installatie momenteel stil ligt.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2009
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2554bd3c01258ccfc5e800bf
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen: Elektromechanica
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Elektromechanica
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact