About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen

2009
WALPOT, Rik
Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Abstract :
Deze masterproef handelt over akoestiek, meer bepaald het berekenen van omloopgeluiden in een gebouw. Akoestiek wordt alsmaar belangrijker in het huidige en toekomstige bouwconcept, bouwmethodes zullen moeten aangepast worden om te kunnen voldoen aan de eisen die de nieuwe norm omtrent akoestische criteria voor woongebouwen, de NBN S 01-400-1:2008 oplegt. Het wooncomfort, meer bepaald naar geluidshinder toe wordt door deze norm verhoogd.
Vroeger, voor de intrede van de nieuwe norm, moest de fabrikant voldoen aan eisen gesteld aan de geluidsverzwakkingsindex R , gemeten in labo, óf aan de bruto geluidsisolatie, gemeten op de werf. Aan één van deze criteria voldoen was genoeg en dus voldeden de meeste fabrikanten wel aan de R-waarde maar niet aan de waarde gemeten op de werf. In de huidige normering moet het bouwproduct voldoen aan een DnT,w waarde, het gewogen geluiddrukniveauverschil gemeten in situ.
Via de EN 12354-1, Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements – Part 1 : Airborne sound insulation between rooms ", kan deze DnT waarde voorspelt worden aan de hand van de eigenschappen van de verschillende constructie-elementen. Gegevens van een meting gedaan door Xella nv in samenwerking met het labo voor akoestiek van prof. Vermeir van de KU Leuven zullen in deze masterproef gecontroleerd volgens de methode die de norm voorschrijft. Uit deze berekeningen blijkt dat de norm niet voldoende op punt staat en er nog veel verbeteringen kunnen in aangebracht worden. Dit wordt ook aangegeven door het WTCB, dat instaat voor de normering in België, zelf.

Full text:
File Size Type Checksum
200500291_09.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2894 keer bekeken en 69 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

WALPOT, R. (2009). Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c260e80e9012646d67b600019.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact