About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
dc.creator : WALPOT, Rik
dc.subject :
dc.description.abstract : Deze masterproef handelt over akoestiek, meer bepaald het berekenen van omloopgeluiden in een gebouw. Akoestiek wordt alsmaar belangrijker in het huidige en toekomstige bouwconcept, bouwmethodes zullen moeten aangepast worden om te kunnen voldoen aan de eisen die de nieuwe norm omtrent akoestische criteria voor woongebouwen, de NBN S 01-400-1:2008 oplegt. Het wooncomfort, meer bepaald naar geluidshinder toe wordt door deze norm verhoogd. Vroeger, voor de intrede van de nieuwe norm, moest de fabrikant voldoen aan eisen gesteld aan de geluidsverzwakkingsindex R , gemeten in labo, óf aan de bruto geluidsisolatie, gemeten op de werf. Aan één van deze criteria voldoen was genoeg en dus voldeden de meeste fabrikanten wel aan de R-waarde maar niet aan de waarde gemeten op de werf. In de huidige normering moet het bouwproduct voldoen aan een DnT,w waarde, het gewogen geluiddrukniveauverschil gemeten in situ. Via de EN 12354-1, Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements – Part 1 : Airborne sound insulation between rooms ", kan deze DnT waarde voorspelt worden aan de hand van de eigenschappen van de verschillende constructie-elementen. Gegevens van een meting gedaan door Xella nv in samenwerking met het labo voor akoestiek van prof. Vermeir van de KU Leuven zullen in deze masterproef gecontroleerd volgens de methode die de norm voorschrijft. Uit deze berekeningen blijkt dat de norm niet voldoende op punt staat en er nog veel verbeteringen kunnen in aangebracht worden. Dit wordt ook aangegeven door het WTCB, dat instaat voor de normering in België, zelf.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2009
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c260e80e9012646d67b600019
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Bouwkunde
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact