About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Voorkomen van vermijdbare schade voor de patient binnen het dagchirurgisch proces neus, keel en oor

2009
POSTELMANS, Tilly
Master na Master Projectmanagent

Trefwoorden:

Abstract :
Doel van deze master is de uitwerking van een concreet project volgens de internationale
Project Management Body of Knowledge standaard.
Het project 'Voorkůmen van vermijdbare schade voor de patiŽnt binnen het dagchirurgisch
proces NKO' kadert in een meerjarenplan patiŽntveiligheid binnen twee Belgische ziekenhuizen.
Doelstelling daarvan is het verhogen van patiŽntveiligheid door analyse en (her)inrichting van
een multidisciplinair proces. De auteur van deze master werkt als kwaliteitsadviseur binnen
Ziekenhuis Oost-Limburg. Interne promotor is dr. W. Schrooten medisch beleidsadviseur
patiŽntveiligheid in datzelfde ziekenhuis Ťn hoofdonderzoeker van het patiŽntveiligheidsproject.
Xios promotor is dhr. R. Schepmans..
De eerste projectfase, beschreven binnen deze master omvat de kritische analyse van het
dagchirurgisch proces voor Neus, Keel en Oor patiŽnten in de twee ziekenhuizen. Daartoe wordt
een nulmeting van de veiligheidscultuur middels een vertaalde versie van de "Hospital Survey on
Patient Safety" en een Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's (SAFER) uitgevoerd.
Ter afsluiting van deze eerste fase van het project worden conclusies en aanbevelingen
geformuleerd voor de uitwerking van fase 2 met name een herinrichting van de dagklinische
processen in functie van een verhoogde patiŽntveiligheid.
De toepassing van een formele projectmanagement theorie is nieuw binnen de Belgische
ziekenhuiswereld. In deze master worden de activiteiten van de planningsfase met name de
uitwerking van een charter, scope, work breakdown structure en diverse projectplannen
beschreven. Tevens wordt de ervaring opgedaan met het managen, monitoren en controleren
van de eerste projectfase weergegeven.
De afronding van de eerste fase van het project leidde tot algemene tevredenheid bij de
stakeholders over het geleverde werk. Tevens werd een concrete aanzet gegeven tot de
uitwerking van een planning voor fase twee.

Full text:
File Size Type Checksum
200701057_09.pdf 304 KB Adobe PDF MD5

Appendices:
File Size Type Checksum
200701057.B1.12.pdf 37 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.9.pdf 13 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.11.pdf 12 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.4.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.8.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.13.pdf 249 KB Adobe PDF MD5
200701057.B3.pdf 5 MB Adobe PDF MD5
200701057.B1.7.pdf 23 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.2.pdf 34 KB Adobe PDF MD5
200701057.B4.pdf 558 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.14.pdf 40 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.1.pdf 35 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.6.pdf 21 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.15.pdf 542 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.3.pdf 26 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.5.pdf 31 KB Adobe PDF MD5
200701057.B1.10.pdf 18 KB Adobe PDF MD5
200701057.B2.pdf 107 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2059 keer bekeken en 32 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

POSTELMANS, T. (2009). Voorkomen van vermijdbare schade voor de patient binnen het dagchirurgisch proces neus, keel en oor. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c26ff53bb012709f987cd0026.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact