About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Plaatsen van geluidswerende wanden langs spoorlijn L36

2009
STEGEN, Joachim
Master na Master Projectmanagement

Trefwoorden:

Abstract :
In deze masterproef wordt het plaatsen van geluidswerende maatregelen langs de spoorlijn L36, Brussel Leuven behandeld. Deze spoorlijn werd onlangs uitgebreid tot 4 sporen, en in het kader van deze werken worden ook geluidswerende maatregelen genomen.
De werken betreffende het uitvoeren van deze geluidswerende maatregelen werd na een openbare aanbesteding toegekend aan het aannemersbedrijf 'Betonac'. Het project bestaat uit het plaatsen van geluidswerende wanden conform de afspraken zoals beschreven in het lastenboek. Bij het plaatsen van deze geluidswerende wanden komen volgende aspecten aan bod:
- Opstellen van planning, werk en detailtekeningen
- Voorzien van een werfinrichting
- Leveren en plaatsen van de geluidswerende wanden
- Plaatsen van een langse drain, en dit over een traject van ongeveer 300 meter langs de geluidswerende wanden
De vorige onderdelen zijn de aspecten die uitgevoerd moeten worden om de geluidswerende wanden op een correcte manier te plaatsen. Dit project is voor Betonac een betrekkelijk eenvoudig project, omdat er veel repetitie is bij het plaatsen van deze wanden. Het project is als voorbeeld gesteld binnen Betonac voor het aanpakken van een project volgens de PMBoK.
Aangezien Betonac geen kennis heeft van de PMBoK, noch van al de kennis van deze 'kookboek', kan dit eindwerk een mogelijke handleiding worden voor de aannemer. In deze masterproef worden de nodige documenten weergegeven die opgesteld dienen te worden bij het uitvoeren van een project. Voor de opstelling van de documenten in de appendices wordt de opbouw van de PMBoK gevolgd.
Dit eindwerk bestaat uit 2 grote delen;
- Project: De onderdelen van de PMBoK, bestaande uit de 9 kennisdomeinen, wordt in dit deel toegepast op het project. Dit deel wordt opgedeeld in 2 onderdelen: de projectvoorbereiding en de projectuitvoering.
- Appendices: Dit zijn de belangrijkste documenten die effectief gebruikt worden in het project. De masterproef geeft in feite weer hoe er tot deze documenten gekomen wordt.
De titel van het eindwerk is: 'Plaatsen van Geluidswerende Wanden langs Spoorlijn L36'. De auteur is Joachim Stegen. Deze auteur werd gesteund tijdens de uitvoering van dit eindwerk door zijn interne en externe promotor. Deze promotoren zijn respectievelijk Jos Schepers (Jabil) en Jan Folens (Betonac).

Full text:
File Size Type Checksum
200400604_09.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2015 keer bekeken en 23 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

STEGEN, J. (2009). Plaatsen van geluidswerende wanden langs spoorlijn L36. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c26ff53bb01270a3183fc003e.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact