About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Desktop Application GUI prototype
dc.creator : VAN VELSEN, Bernd
dc.subject :
dc.description.abstract : LMS heeft een softwarepakket ontwikkeld voor het opmeten van bijvoorbeeld trillingen en vervormingen aan allerlei structuren. Deze applicatie is opgebouwd met behulp van MFC (Microsoft Foundation Classes). MFC is een technologie die is gebaseerd op C++. In vergelijking met .NET is het programmeren in MFC omslachtig, en biedt het lang niet het gebruiksgemak en de nieuwe visuele elementen die vandaag de dag beschikbaar zijn. Men zou daarom een prototype van een eventuele toekomstige applicatie willen zien, die is opgebouwd met behulp van WPF (Windows Presentation Foundation). WPF is een grafisch subsysteem van .NET dat het de programmeur mogelijk maakt om snel en eenvoudig een moderne gebruikersinterface te ontwerpen. En dankzij allerlei tools, zoals Expression Blend en Visual Studio, kunnen programmeurs op eenvoudige wijze complexe (custom) controls, animaties en zelfs complete 3D gebruikersinterfaces toevoegen aan applicaties. Een ander voordeel van WPF is dat het gebruik maakt van code files in bijvoorbeeld C# of Visual Basic en van een declaratieve taal genaamd XAML (Extensible Application Markup Language). XAML is een taal gebaseerd op XML die het de programmeur eenvoudiger maakt om via declaratieve code allerlei controls, events, triggers en styles toe te voegen aan een applicatie zonder ook maar één regel code te moeten schrijven. Verder is er in de huidige applicatie aandacht besteed aan performantie. Omdat de opgemeten data soms bestaat uit een paar duizend meetpunten die geanalyseerd en gepresenteerd moeten worden in allerlei grafieken, is het van groot belang dat de eindgebruiker hier niet te veel hinder van ondervindt. Daarom is het dus ook van belang dat een applicatie in WPF een zo goed mogelijke performantie naar de eindgebruiker biedt. Kortom, WPF biedt veel mogelijkheden om gebruikersinterfaces te ontwerpen die gebruikt worden in de meest moderne applicaties. Tijdens deze stage zal ik trachten uit te zoeken of WPF ook daadwerkelijk al deze verwachtingen voor LMS kan waarmaken.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2009
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2718c7a701272d4a989200a7
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Bachelor in de Toegepaste Informatica
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Applicatie-Ontwikkeling
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact