About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Automatisering van gammaspectrumanalyse

2010
VOS, Robin

Trefwoorden:

Abstract :
Nederlands
Titel: Automatisering van gammaspectrumanalyse
Auteur: Robin Vos
Interne promotor: lic., ing. Herman Boyen
Externe promotor: dr. Tim Clerckx
Stageplaats: NuTeC (Nucleair Technologisch Centrum)
Dit eindwerk kadert in de nieuwe Europese wetgeving die op komst is i.v.m. natuurlijk voorkomende radioactieve materialen (afkorting in het Engels: NORM). Deze materialen geven een lage hoeveelheid nucleaire straling af. Natuurlijke straling is alomtegenwoordig maar de straling van NORM mag niet zomaar verwaarloosd worden, o.w.v. gevaar voor de gezondheid. NuTeC ontwikkelt een softwaretool waarmee bedrijven automatisch een gammaspectrummeting kunnen analyseren om na te gaan of zij voldoen aan de wettelijke norm.

Een gammaspectrum toont op de X-as de energieniveaus van de gammastralen en op de Y-as hoeveel counts er daarvan geregistreerd werden. De verschillende NORM-nucliden (bijvoorbeeld kalium-40, thorium-232, uranium-238) veroorzaken elk op andere plaatsen in het spectrum één of meerdere pieken.

Dit eindwerk onderzoekt hoe men met bestaande en zelf ontwikkelde algoritmen efficiënt deze pieken kan vinden, identificeren en hun oppervlakte berekenen. De pieken worden best gezocht met wavelets waarna er vergeleken wordt met een bibliotheek om te bepalen aan welke NORM-nuclide ze toebehoren. Vervolgens wordt de oppervlakte van de piek zo nauwkeurig mogelijk berekend waarmee uiteindelijk de activiteitsconcentratie kan bepaald worden.

Dit alles werd geïmplementeerd in een uitgebreid softwareprogramma (geschreven in C#) waarmee de algoritmen gedemonstreerd kunnen worden.English
Title: Automation of gamma spectrum analysis
Author: Robin Vos
Internal promoter: drs., eng. Herman Boyen
External promoter: dr. Tim Clerckx
Trainee post: NuTeC (Nuclear Technological Center)
The upcoming new European legislation regarding Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) provides the framework for this thesis. These materials emit a minor amount of nuclear radiation. Natural background radiation is omnipresent but because of health risks the NORM radiation cannot just be ignored. NuTeC is developing a software tool for companies that is capable of performing an automated analysis of gamma spectrum measurements, in order to determine if they comply with the legal requirements.

A gamma spectrum shows the energy of the emitted gamma rays on the X-axis, and the number of counts with that energy level on the Y-axis. The various NORM-nuclides (for example potassium-40, thorium-232, uranium-238) cause one or several peaks on certain locations in the spectrum.

This thesis examines how to efficiently find peaks, identify them and calculate their peak area, using existing and self-developed algorithms. The best way to search for peaks is using wavelets after which their location is compared with a library to determine to which nuclide they belong. Subsequently the peak area has to be calculated in order to ultimately estimate the activity concentration.

All this was implemented in a comprehensive software program (written in C#) to demonstrate these algorithms.

Full text:
File Size Type Checksum
200500202_10.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1586 keer bekeken en 17 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

VOS, R. (2010). Automatisering van gammaspectrumanalyse. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c285d0ba201288baf52080001.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact