About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Haalbaarheidsstudie naar een circulaire near field radiatiepatroonmeting van een secondary surveillance radar

2010
Master in de IndustriŽle Wetenschappen: ICT

Trefwoorden:

Abstract :
De firma Intersoft Elektronics is marktleider in kwaliteit analyse tools voor radars. Deze masterthesis zal een onderwerp behandelen dat thuis hoort in deze activiteit. Het doel is een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheid om een circulaire near field radiatiepatroonmeting te doen op een secondary surveillance radar met een meetantenne die op het platform van het radarstation geplaatst is. Een secondary surveillance radar wordt gebruikt in luchtverkeersleiding om de hoogte en het vluchtnummer van een vliegtuig te verkrijgen. De antenne die hiervoor gebruikt wordt is een array antenne. Vertikaal is het een large vertical apparture antenne die ervoor zorgt dat twee vliegtuigen die zich op dezelfde hoogte bevinden, maar op verschillende afstanden van de antenne, met ongeveer hetzelfde vermogen bereikt worden. Horizontaal zorgt deze antenne voor een hoge antenna gain. Het horizontale radiatiepatroon geeft een weergave van de veldsterkte van een antenne over 360 graden. In het near field is de vorm van het radiatiepatroon sterk afhankelijk van de afstand waarop de meetantenne geplaatst is. Bij een array antenne is deze invloed nog groter doordat de positie van de afzonderlijke antennes van de array ten opzichte van de meetantenne continu veranderd door het ronddraaien van de array antenne. Dit heeft ook een grote invloed op de fase. Door het radiatie Ėen fasepatroon te meten kunnen defecten in de werking van de secondary surveillance radar opgespoord worden.
Allereerst zal er een model gemaakt worden van de array antenne. Hierdoor zal het radiatiepatroon beter begrepen worden. Bovendien kan dit model gebruikt worden als referentie bij metingen. In een tweede fase zal een miniatuur versie van een secondary surveillance radar gebouwd worden waarop radiatiepatroonmetingen kunnen worden uitgevoerd in een anechoÔsche kamer. Alvorens deze metingen te kunnen uitvoeren, dient er een volledige meetprocedure uitgedacht te worden. Dit zal gaan van het zoeken en aanpassen van opnameapparatuur tot het schrijven van eigen software. In het finaal stadium zullen het gemeten radiatiepatroon vergeleken worden met het radiatiepatroon afkomstig van het model. Bovendien zullen er met opzet defecten worden aangebracht in de miniatuur radar. Dezelfde defecten zullen ook in het model aangebracht worden. Gehoopt wordt dat beide radiatiepatronen overeenkomen waardoor aangetoond wordt dat defecten en de plaats van deze defecten opspoorbaar zijn aan de hand van het gemeten radiatiepatroon. Dit opsporen van defecten is direct een nuttige toepassing in het onderhoud van een radar. De gemaakte tools kunnen dan ook gebruikt worden om een onderhoud uit te voeren.

Full text:
File Size Type Checksum
200600475_10.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1312 keer bekeken en 14 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

(2010). Haalbaarheidsstudie naar een circulaire near field radiatiepatroonmeting van een secondary surveillance radar. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c291266100129169f04e50011.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact