About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Onderzoek rendement voor een WKK

2010
LOYENS, Steven
MAES, Michael
Master in de industriŰle wetenschappen: elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
De uitwerking van dit project vond plaats in het bedrijf SAPPI, gelegen te Lanaken. SAPPI is ÚÚn van de grootste papierproducenten ter wereld.
Het project omvat een onderzoek van het rendement van een warmtekrachtkoppeling ge´nstalleerd in SAPPI. Deze WKK is zowel eigendom van Electrabel als van SAPPI zelf.
In eerste instantie is er gevraagd een onderzoek in te stellen naar het sterk fluctueren van het vermogen en het rendement van de gasturbine LM6000PD van General Electric die deel uitmaakt van de WKK. Sedert een drietal jaar werd er echter door Electrabel een aanpassing in het wassysteem van de compressorbladen succesvol doorgevoerd waardoor er momenteel minder schommelingen in het vermogen en rendement zijn. Om deze reden diende het onderwerp van de studie enigszins gewijzigd te worden.
Vanuit SAPPI werd dan gevraagd een digitaal werkblad te ontwerpen waarmee online het rendement en het vermogen van de LM6000PD kunnen worden opgevolgd. Aan de hand van gegevens afkomstig van een testopstelling van General Electric, zijn er een aantal omgevingsfactoren in rekening gebracht die het rendement en het vermogen van de turbine be´nvloeden. Op deze manier kan er een gecorrigeerd rendement of vermogen worden berekend waarna deze waarde kan vergeleken worden met de eigenlijke waarde van het rendement of vermogen, af te lezen via het online datasysteem.
Het opstellen van de rendements- en vermogensfile is deels gedaan in samenwerking met Laborelec, een onderzoeksinstituut dat onderdeel is van GDF Suez. Op deze manier zijn de theoretische gegevens verkregen via GE vergeleken met praktijkwaarden, om zo te komen tot een voldoende onderbouwd geheel. De opgestelde file werd tevens geprogrammeerd in Visual Basic en uiteindelijk ge´ntegreerd in het computersysteem van SAPPI.
Daar een rendementsverhoging van de installatie een positieve invloed zou hebben op de gasrekening van SAPPI, achtten we het nuttig ook eens na te gaan of dit rendement niet opgekrikt zou kunnen worden. In het verleden is de gasturbine reeds meerder malen onderworpen aan een rendementsonderzoek en is als gevolg daarvan meer dan eens geŘpdate. Om deze reden zijn we niet zozeer bij de gasturbine zelf, maar eerder bij de randapparatuur van de WKK gaan zoeken naar een verbetering. Na de nodige research en berekeningen werd duidelijk dat er via het oliesysteem van de hoofdtandwielkast en de alternator van de gasturbine ongeveer 700kW warmte afgegeven wordt aan de atmosfeer. Door deze restwarmte nu te recupereren via een warmtewisselaar, zal het gebruik van twee gasketels in het gasontspanningshuis van de WKK niet langer noodzakelijk zijn. Dit gaat theoretisch gezien gepaard met een maximale jaarlijkse opbrengst van 63800Ç. De terugverdientijd van de installatie is geschat op 14 maanden. De investering werd op het investeringsplan van SAPPI voor het jaar 2011 gezet.

Full text:
File Size Type Checksum
200500517_200600204_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 1658 keer bekeken en 35 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

LOYENS, S., MAES, M. (2010). Onderzoek rendement voor een WKK. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2912661001292624258c0030.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact