About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Haalbaarheidsstudie WKK

2010
NELISSEN, Niels
VAN DEN BULCK, Nickey
Master in de industriŽle wetenschappen: elektromechanica

Trefwoorden:

Abstract :
De eerste opdracht bestond uit het maken van een energiestudie van het nieuwe gebouw op de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel. Door het gebrek aan een volledig afgewerkt bouwplan, is er hier uitgegaan van standaardwaarden en gegevens van de oude gebouwen om zo de EPB studie te kunnen uitvoeren. Dit heeft in dit eindwerk een dubbele functie. Enerzijds wordt deze gebruikt als basis voor het indienen van het officiŽle verslag. Anderzijds voor het uitwerken van het warmteverbruik van het gebouw.
Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een warmtekracht installatie, moet zowel het warmte- als elektriciteitsverbruik gekend zijn. Op basis hiervan wordt namelijk een geschikte installatie geselecteerd. Het warmteverbruik is al gekend uit het EPB verslag, maar om een nauwkeuriger beeld te krijgen is er via BINK een controle uitgevoerd op basis van de gebouwgegevens uit het EPB verslag. Doordat de opgewekte elektriciteit over de ganse campus kan verdeeld worden, is er gekozen om de warmtekrachtkoppeling te selecteren op basis van het warmteprofiel. Dit warmteprofiel is opgesteld aan de hand van de EPB gegevens en verschillende typeprofielen en geeft de nodige warmte per uur weer over een gans jaar. De WKK is vervolgens zo geselecteerd dat deze ongeveer 4000 uren per jaar op vollast draait om aan de warmtebehoefte te voorzien. Op deze manier is er een WKK geselecteerd met een thermisch vermogen van 20 kilowatt op basis van een gasmotor.
Uit het warmteprofiel is het overeenstemmende profiel van de opgewekte elektriciteit afgeleidt aan de hand van het elektrisch rendement en vervolgens vergeleken met het effectief nodige vermogen. Dit nodige vermogen is op zijn beurt opgesteld aan de hand van de waarschijnlijke verbruiksgegevens voor de nieuwe blok en typeprofielen afgeleidt uit het verbruik van een gelijkaardige blok op de KHK.
Met al deze gegevens is er vervolgens een studie gemaakt van alle verschillende kosten en opbrengsten ten opzichte van een klassieke installatie. Uit de opgestelde cashflow grafiek kan uiteindelijk geconcludeerd worden dat de terugverdientijd vier jaar bedraagt en de installatie dus zeker rendabel is.

Full text:
File Size Type Checksum
200800263_200800262_10.pdf 3 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3539 keer bekeken en 230 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

NELISSEN, N., VAN DEN BULCK, N. (2010). Haalbaarheidsstudie WKK. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2912661001294588ada30040.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact