About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home
dc.title : Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
dc.creator : HNATUSZOK, Joery
dc.subject :
dc.description.abstract : Het doel van deze masterproef is het uitvoeren van een risicoanalyse op de proefopstellingen in het elektrisch labo van XIOS Hogeschool Limburg te Diepenbeek. De gebruikte proefopstellingen zijn vooral gericht op het uitvoeren en meten van schakelingen met al dan niet gekoppelde motoren. Om deze risicoanalyse uit te kunnen voeren is er kennis vereist wat risicoanalyse, veiligheid en bijhorende begrippen inhoud. In het eerste deel worden deze begrippen uitvoerig omschreven. Ook de uitvoering en aanpak d.m.v. verschillende analysemethoden en technieken van een risicoanalyse wordt verder besproken. In het tweede deel wordt een beschrijving gegeven van de installatie vanaf de hoogspanningscabine tot en met de elektrische verdeling in het labo zelf. Hierin worden verschillende componenten besproken die deel uit maken van deze installatie. Het derde deel van deze scriptie is de eigenlijke risicoanalyse waarin alle stappen worden ondernomen en besproken. Als eerste wordt onderzocht wie de gebruikers zijn van dit labo. Daarna worden mogelijke risico's opgespoord en geŽvalueerd. Ten slotte worden maatregelen genomen om deze risico's te beperken. Verder wordt ook een kosteninschatting gemaakt van bijkomende beveiligingsmaatregelen.
dc.publisher : Xios
dc.contributor :
dc.date : 2009
dc.type : Electronic Thesis or Dissertation
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2c4fd09a012c501fff87000e
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master in de industriŽle wetenschappen
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Elektromechanica
etd.degree.grantor : Xios
 
 

???en_US.simple???
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact