About DoKS      NL  |  EN Search:
  Starts with (bv. psycholog*)    Exact wordgroup (bv. "Visual Basic")
 
Home
Administration
Authors
Departments
Help
Years
 


1.062 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home

Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen

2010
De JONG, Toon
Master in de industriële wetenschappen

Trefwoorden:

Abstract :
De St. Lambertuskerk is een imposant gebouw gelegen in Maastricht, Nederland. De bijna
100 jaar oude kerk is door gebrek aan kennis en ervaring tijdens de bouw ervan en de
jarenlange leegstand al snel in onbruik gekomen. In het kader van een renovatieproject dringt
een ondervanging van de bestaande fundering zich steeds meer op.
Het is deze versterking van de bestaande fundering die het onderwerp vormt van deze
masterproef. Na uitgebreid onderzoek van de bodem en de bestaande fundering, is er gekozen
voor een speciaal type van paalfundering: de VHP en de VHP-LR paal, welke uitgevoerd zal
worden door de Belgische aannemer Smet-Boring N.V.
In deze masterproef wordt eerst het project beschreven en komen de verschillende
funderingstechnieken aan bod. Hierna worden de palen ontworpen conform de Eurocode en
de Nederlandse Norm voor het berekenen van drukpalen voor fundering: NEN 6743.
Alvorens deze palen meteen toe te passen, moesten op vraag van de Nederlandse bouwheer de
twee typen palen eerst onderworpen worden aan een paalbelastingsproef om hun capaciteit te
bewijzen en hun zakkingsgedrag in kaart te brengen. Het is de uitwerking van deze
paalbelastingsproef en de interpretatie van de resultaten die het hoofddoel van deze
masterproef is.
Een paalbelastingsproef bestaat erin om op de paal een gecontroleerde belasting aan te
brengen en daarbij de paalkop- en paalvoetzetting nauwkeurig op te meten. Bij deze proef
wordt er gebruik gemaakt van metalen liggers die verbonden zijn met ankers om samen de
reactiekracht op te vangen van de vijzel die drukt op de paalkop. Deze ankers, alsook de
metalen liggers, worden gedimensioneerd in dit werk.
Een eerste proef in maart 2010 is vroegtijdig moeten afgebroken worden omdat bij een
belasting van ongeveer 165 ton één van de vier trekankers uit de grond is getrokken. Bij latere
trekproeven op de andere ankers bleken er ook drie anderen niet te voldoen aan de
vooropgestelde eis. Als oorzaak van het falen, worden enkele mogelijkheden besproken
waarvan geen enkele met zekerheid als hoofdoorzaak kan worden aangeduid.
De metingen die geregistreerd zijn tot vlak voor het bezwijken van het anker, geven wel een
zeer goede indruk van het gedrag van de paal. De resultaten hebben zich ook verder gezet bij
de nieuwe proef in april 2010 waarbij het tegengewicht gerealiseerd werd door een statische
belasting. De zetting van de paalkop en paalvoet zijn zeer beperkt gebleven. Dit bevestigt dat
de palen zullen voldoen aan de vooropgestelde eisen en geschikt zullen zijn als nieuwe
paalfundering onder de St. Lambertuskerk.

Full text:
File Size Type Checksum
200800046_10[1].pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3565 keer bekeken en 53 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

De JONG, T. (2010). Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen. Unpublished thesis, Xios, IWT.
Retrieved from http://doksxios.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2cbabd87012cc08972310001.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact